Аграрні науки

Методика польового досліду (зрошуване землеробство)


340 грн

На складі

Наведено особливості проведення польових дослідів та статистичний аналіз результатів лабораторних д..

Морфологія сільськогосподарських тварин


185 грн

На складі

Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навч..

Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


125 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основних багатоїдних шкідників, приведено детальний опис їх морфо..

Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


125 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників бобових культур півдня України, приведено..

Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


130 грн

На складі

У навчальному осібнику висвітлено основних шкідників зернових культур, поширених в Україні, приведен..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


475 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України


330 грн

На складі

Видання підготовлено науковцями Інституту водних проблем і меліорації, Інституту зрошуваного землеро..

Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства


220 грн

На складі

У монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеро..

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України


145 грн

На складі

На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення наукових досліджень викладено експериментальні д..

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур


380 грн

На складі

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту в..

Наукова термінологія в агрономії


325 грн

На складі

Навчальний посібник призначено фахівцям сільського господарства, здобувачам вищої освіти, науковцям ..

Науково-практичні аспекти застосування фізіологічно активних речовин у виноградарстві


150 грн

На складі

Приведена основна частина наукових праць Каменевої Наталі, які присвячені питанням застосування фізі..

Організація племінної справи


230 грн

На складі

У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної роботи в Україні, організаційно-правові о..

Основи наукових досліджень


230 грн

На складі

У підручнику викладено основи організації та проведення наукових досліджень з використанням методоло..

Основи промислового і сільськогосподарського виробництва


305 грн

На складі

У підручнику розглянуто загальні питання основ промислового та сільськогосподарського виробництва, о..

Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах


140 грн

На складі

У посібнику представлено організаційні засади працеохоронної роботи у вищих аграрних навчальних закл..

Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження китайських вчених


375 грн

На складі

У книзі розкриваються особливості реформи сільськогосподарської системи в Китаї, яка привертає увагу..

Практикум з плодівництва


260 грн

На складі

Практикум призначений для студентів спеціальності «Садівництво та виноградарство». Матеріал викладен..

Пшениця озима на півдні України


345 грн

На складі

У монографії викладено результати багаторічних досліджень автора з питань вирощування пшениці м’якої..

Радіобіологія з основами сільськогосподарської радіоекології. Практикум


190 грн

На складі

У посібнику вміщені основні поняття з техніки радіаційної безпеки при роботі з радіоактивними речо..

Регулювання присутності бур’янів в сучасних агрофітоценозах


140 грн

На складі

У навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в ..

Рисові зрошувальні системи


330 грн

На складі

У посібнику розглянуто сучасні аспекти функціонування рисових зрошувальних систем, дано загальну хар..

Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення


210 грн

На складі

Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних зе..

Рослинництво


385 грн

На складі

Викладено сучасні еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та еконо..

АГРАРНІ НАУКИ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT