Видання за 2016 рік

Європейська та євроатлантична інтеграція


295 грн Без ПДВ: 295 грн

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Екологія


250 грн Без ПДВ: 250 грн

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Економіка інноваційного підприємства


275 грн Без ПДВ: 275 грн

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка підприємства. Практикум


175 грн Без ПДВ: 175 грн

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств


130 грн Без ПДВ: 130 грн

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та ..

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоох..

Костисті та лопатопері риби


510 грн Без ПДВ: 510 грн

У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію костистих та лопатоперих риб, розглянуто пи..

Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств


325 грн Без ПДВ: 325 грн

Навчальний посібник присвячений проблемам застосування математичного інструментарію діагностики в пр..

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)


320 грн Без ПДВ: 320 грн

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозл..

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)


335 грн Без ПДВ: 335 грн

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що в..

Основи земельного права України


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Навчально-методичний посібник містить основний матеріал, яким необхідно володіти при вивченні курсу ..

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів


330 грн Без ПДВ: 330 грн

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений ..

Політична географія світу


255 грн Без ПДВ: 255 грн

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Політична економія


450 грн Без ПДВ: 450 грн

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Практичне використання РЛС та ЗАРП


300 грн Без ПДВ: 300 грн

Викладаються навігаційне використання суднових радіолокаційних станцій (РЛС ) і засобів автоматичної..

Процесуальне діловодство


200 грн Без ПДВ: 200 грн

Навчально-методичний посібник «Процесуальне діловодство» має на меті надати ґрунтовні знання не тіль..

Рекомендації по організації штурманської служби на морських судах (Marine ope rating guide)


290 грн Без ПДВ: 290 грн

У справжніх рекомендаціях по організації штурманської служби на морських судах викладені основні про..

Судновий механік. Довідник. Том 3


700 грн Без ПДВ: 700 грн

У довіднику подано відомості, необхідні для грамотної і надійної технічної експлуатації суден морськ..

Хімічна екологія


260 грн Без ПДВ: 260 грн

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні пробл..

Цивільне право України. Частина 1


330 грн Без ПДВ: 330 грн

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Цивільне право України. Частина 2


310 грн Без ПДВ: 310 грн

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT