Видання за 2017 рік

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


205 грн Без ПДВ: 205 грн

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


380 грн Без ПДВ: 380 грн

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


220 грн Без ПДВ: 220 грн

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Боргова функція сучасної держави


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент транспорту та флоту


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Описана теорія розробки нових ідей і технологія технічного менеджменту. Викладено історію винахідниц..

Енциклопедія суднової енергетики


375 грн Без ПДВ: 375 грн

У книзі представлена історія виникнення, розвитку і становлення суднової енергетики, її сучасний ста..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160 грн Без ПДВ: 160 грн

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


365 грн Без ПДВ: 365 грн

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


520 грн Без ПДВ: 520 грн

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Криміналістика


170 грн Без ПДВ: 170 грн

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістична невербалістика


160 грн Без ПДВ: 160 грн

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її тео..

Кримінальне право України. Особлива частина


680 грн Без ПДВ: 680 грн

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики


440 грн Без ПДВ: 440 грн

У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирі..

Менеджмент та адміністративне управління


435 грн Без ПДВ: 435 грн

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Методологія сучасного правознавства


360 грн Без ПДВ: 360 грн

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного правознавства: його генез..

Німецько-український словник юридичних термінів


850 грн Без ПДВ: 850 грн

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико- методологічні основи


430 грн Без ПДВ: 430 грн

У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в кримінальному п..

Основи комп’ютерного проектування ДВЗ


300 грн Без ПДВ: 300 грн

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютер..

Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXХVІI Міжнародної історико-правової конференції, 14–17 вересня 2017 р.


315 грн Без ПДВ: 315 грн

У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей, поданих на XXXVІІ Міжнародну історик..

Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель


320 грн Без ПДВ: 320 грн

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної сис..

Правове регулювання державної служби


120 грн Без ПДВ: 120 грн

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз


95 грн Без ПДВ: 95 грн

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, інформацію про лабораторну техніку та пр..

Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи


570 грн Без ПДВ: 570 грн

У монографії викладено систему наукових положень та обґрунтовано наукові результати в галузі криміно..

Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами


215 грн Без ПДВ: 215 грн

Монографію присвячено дослідженню психологічних аспектів розвитку професійно важливих якостей праців..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT