Видання за 2017 рік

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


205.00 грн. Без ПДВ: 205.00 грн.

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Імунопрофілактика сказу в Україні


130.00 грн. Без ПДВ: 130.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню особливостей імунопрофілактики сказу як однієї з найнебезпечніших ..

Інженерний захист територій


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні ..

Інфекційні хвороби птиці


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


380.00 грн. Без ПДВ: 380.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


375.00 грн. Без ПДВ: 375.00 грн.

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також метод..

Боргова функція сучасної держави


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Водіння легкового автомобіля


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент транспорту та флоту


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

Описана теорія розробки нових ідей і технологія технічного менеджменту. Викладено історію винахідниц..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн. Без ПДВ: 265.00 грн.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Гідроботаніка


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принц..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Електричні апарати


675.00 грн. Без ПДВ: 675.00 грн.

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електронна навігація і картографія


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Навчальний посібник призначений для курсантів судноводійних спеціальностей морських навчальних закла..

Енергетичний менеджмент і аудит


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Енциклопедія суднової енергетики


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У книзі представлена історія виникнення, розвитку і становлення суднової енергетики, її сучасний ста..

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим серед..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


365.00 грн. Без ПДВ: 365.00 грн.

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого- ландшафтного землеустрою


125.00 грн. Без ПДВ: 125.00 грн.

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еко..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT