Видання за 2018 рік

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань


260 грн Без ПДВ: 260 грн

У роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


280 грн Без ПДВ: 280 грн

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180 грн Без ПДВ: 180 грн

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


340 грн Без ПДВ: 340 грн

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Автопортрет на тлі Содому й Гоморри


190 грн Без ПДВ: 190 грн

"Автопортрет"Саме цій назві відповідає моя нова збірка поезій. До неї ввійшли як нові твори, так і н..

Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін


310 грн Без ПДВ: 310 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Сте..

Адміністративне право України


125 грн Без ПДВ: 125 грн

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні


270 грн Без ПДВ: 270 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


230 грн Без ПДВ: 230 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


300 грн Без ПДВ: 300 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому забезпеченню діяльності Державної архітектурно-..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


220 грн Без ПДВ: 220 грн

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


230 грн Без ПДВ: 230 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


280 грн Без ПДВ: 280 грн

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


270 грн Без ПДВ: 270 грн

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні


650 грн Без ПДВ: 650 грн

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельн..

Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітич..

Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей


115 грн Без ПДВ: 115 грн

Англо-український словник-посібник призначений студентам агрономічних спеціальностей задля сприяння ..

Атлас гістології та ембріології промислових риб


640 грн Без ПДВ: 640 грн

В атласі узагальнені й систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно ..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


380 грн Без ПДВ: 380 грн

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністру..

Вагітність та кісткова тканина. Частина 2


350 грн Без ПДВ: 350 грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму ..

Вступ до фаху: географія і суспільство


230 грн Без ПДВ: 230 грн

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування


540 грн Без ПДВ: 540 грн

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Генетика


135 грн Без ПДВ: 135 грн

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включ..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT