Видання за 2018 рік

Вагітність та кісткова тканина. Частина 2


350 грн Без ПДВ: 350 грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму ..

Вступ до фаху: географія і суспільство


230 грн Без ПДВ: 230 грн

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування


540 грн Без ПДВ: 540 грн

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Генетика


135 грн Без ПДВ: 135 грн

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включ..

Генетика популяцій


225 грн Без ПДВ: 225 грн

У першій частині підручника подано загальну характеристику положень з генетики популяцій тварин. Зок..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


130 грн Без ПДВ: 130 грн

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Дискретні моделі форм технічних об’єктів


370 грн Без ПДВ: 370 грн

Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм технічних об’єктів. Розглянуті осо..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


240 грн Без ПДВ: 240 грн

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465 грн Без ПДВ: 465 грн

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Екологічне право України


380 грн Без ПДВ: 380 грн

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І


175 грн Без ПДВ: 175 грн

У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і за..

Економіка підприємства. Практикум


175 грн Без ПДВ: 175 грн

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Електроніка і мікросхемотехніка


425 грн Без ПДВ: 425 грн

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Здорове харчування: практичні рекомендації


190 грн Без ПДВ: 190 грн

У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні основи та роль харчування в забезпе..

Землевпорядний процес


235 грн Без ПДВ: 235 грн

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, йо..

Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації


170 грн Без ПДВ: 170 грн

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементаці..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280 грн Без ПДВ: 280 грн

У монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


120 грн Без ПДВ: 120 грн

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ «Мрія» нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом


315 грн Без ПДВ: 315 грн

Автори у співпраці з Академією інженерних наук України (АІНУ), спільно з підрозділом Національної ак..

Кризис и травма в клинической гештальт-терапии


220 грн Без ПДВ: 220 грн

В книгу вошли лекции Александра Моховикова (1955–2015) и Аллы Поверенновой, прочитанные в последние ..

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів


420 грн Без ПДВ: 420 грн

Монографію присвячено сучасним науковим підходам до криміналістичного та оперативно-розшукового забе..

Кримінальне право зарубіжних країн


140 грн Без ПДВ: 140 грн

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT