Видання за 2018 рік

Обробка технологічних рідин та стічних вод


260 грн Без ПДВ: 260 грн

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Обробка технологічних рідин та стічних вод» студ..

Організація екскурсійних послуг


380 грн Без ПДВ: 380 грн

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матері..

Осетрівництво


495 грн Без ПДВ: 495 грн

Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Виз..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160 грн Без ПДВ: 160 грн

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)


310 грн Без ПДВ: 310 грн

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що в..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295 грн Без ПДВ: 295 грн

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Основи теорії невизначеності вимірювань


85 грн Без ПДВ: 85 грн

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Основні поняття продовольчої безпеки країни


170 грн Без ПДВ: 170 грн

В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування продовольчої безпеки від зародження пон..

Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини


210 грн Без ПДВ: 210 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисци..

Патронатна служба


225 грн Без ПДВ: 225 грн

Підручник «Патронатна служба» є логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізь..

Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як..

Право власності


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного ..

Право на свободу об’єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз


400 грн Без ПДВ: 400 грн

У монографії розглядається конституційне право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні в ..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120 грн Без ПДВ: 120 грн

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики


450 грн Без ПДВ: 450 грн

Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового ..

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження


365 грн Без ПДВ: 365 грн

У монографії проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення безпеки свідків у кримінальному пр..

Правове регулювання плати за землю в Україні


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню плати за землю в Україні. Досліджено сут..

Прадідів розчищені джерела


780 грн Без ПДВ: 780 грн

Книга висвітлює історію села Миколаївки з кінця XIII cт. до наших днів. Це розповідь про голландськи..

Практикум з вищої математики. Частина 1


205 грн Без ПДВ: 205 грн

Перша частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: елементи лінійної та векторної..

Практикум з вищої математики. Частина 2


320 грн Без ПДВ: 320 грн

Друга частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: диференціальне числення функц..

Природноресурсове право України


545 грн Без ПДВ: 545 грн

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Психологія і педагогіка вищої школи


255 грн Без ПДВ: 255 грн

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Психология эмоционального интеллекта


240 грн Без ПДВ: 240 грн

В монографии представлены результаты исследования одного из малоизученных психологических феноменов ..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT