Видання за 2019 рік

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


280 грн Без ПДВ: 280 грн

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Administrative and legal status of civil-military administrations


155 грн Без ПДВ: 155 грн

The monograph is devoted to the problems of the existence of civil-military cooperation in the histo..

Contrastive lexicology of english and ukrainian languages: theory and practice


200 грн Без ПДВ: 200 грн

Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальност..

Radiobiology and Radioeсology


320 грн Без ПДВ: 320 грн

Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого її розділу радіоекології. Наведено ві..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395 грн Без ПДВ: 395 грн

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Європейський вектор розвитку української митниці


450 грн Без ПДВ: 450 грн

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й У..

Інжиніринг у ресторанному бізнесі


390 грн Без ПДВ: 390 грн

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному ..

Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на рисових зрошувальних системах півдня України


250 грн Без ПДВ: 250 грн

У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, технологічні, організаційно-економічні, біоен..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор'я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200 грн Без ПДВ: 200 грн

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135 грн Без ПДВ: 135 грн

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Інтелектуальна власність


240 грн Без ПДВ: 240 грн

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Інтелектуальний капітал підприємства


365 грн Без ПДВ: 365 грн

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220 грн Без ПДВ: 220 грн

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


325 грн Без ПДВ: 325 грн

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соняшника


210 грн Без ПДВ: 210 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в з..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


350 грн Без ПДВ: 350 грн

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550 грн Без ПДВ: 550 грн

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи


285 грн Без ПДВ: 285 грн

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процеду..

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування


270 грн Без ПДВ: 270 грн

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адмі..

Адміністративне право України. Повний курс


500 грн Без ПДВ: 500 грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


270 грн Без ПДВ: 270 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії)


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У монографії здійснено науковий аналіз основоположних засад адміністративного права України та країн..

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті


380 грн Без ПДВ: 380 грн

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема..

Адміністративно-правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави


280 грн Без ПДВ: 280 грн

Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльн..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT