Видання за 2020 рік

...Не тільки про себе, а і про нас


130 грн Без ПДВ: 130 грн

Нова книжка Назара Діброви – Володимира Назаренка – своєрідний мозаїчний твір, складений з різних те..

English: Revision Guide


195 грн Без ПДВ: 195 грн

The study guide is designed to facilitate the training process under the framework of extra curricul..

Logistics management


175 грн Без ПДВ: 175 грн

This book reveals a basic knowledge of logistics activities that are presented in five chapters. In ..

Історія педагогіки


310 грн Без ПДВ: 310 грн

У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначн..

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


450 грн Без ПДВ: 450 грн

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні


390 грн Без ПДВ: 390 грн

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять з..

Адміністративне право України. Повний курс


560 грн Без ПДВ: 560 грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та пра..

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід


500 грн Без ПДВ: 500 грн

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проан..

Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено концептуальні положення адміністративної процедури, її правове забезпечення ..

Визначник риб континентальних водойм і водотоків України


545 грн Без ПДВ: 545 грн

У навчальному посібнику (визначнику риб) викладено методи досліджень, особливості поширення, біологі..

Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні


450 грн Без ПДВ: 450 грн

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять з..

Використання техніки в агропромисловому комплексі


230 грн Без ПДВ: 230 грн

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з..

Грошово-кредитна політика НБУ


190 грн Без ПДВ: 190 грн

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Допуски і посадки. Частина І


225 грн Без ПДВ: 225 грн

Навчальний посібник до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, системи якості», «Взаємозамі..

Еколого-агрохімічний стан сільськогосподарських земель Херсонської області, проблеми і шляхи їх вирішення


390 грн Без ПДВ: 390 грн

Узагальнено результати державного еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського пр..

Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи станов..

Економічний аналіз: теорія і практика


205 грн Без ПДВ: 205 грн

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний ана..

Електронні системи в галузі


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні і методичні основи з питань розвитку електронни..

Естетика (для творчих спеціальностей)


245 грн Без ПДВ: 245 грн

У контексті сучасних концепцій мистецької освіти перевага надається творчому розвитку особистості. З..

Загальні основи педагогіки


200 грн Без ПДВ: 200 грн

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Загальні основи педагогі..

Загальна екологія


280 грн Без ПДВ: 280 грн

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна еколо..

Загальна теорія права


650 грн Без ПДВ: 650 грн

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зар..

Заповідна справа


610 грн Без ПДВ: 610 грн

Навчальний посібник присвячений теорії і практиці заповідної справи в України. У ньому подано значен..

Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи


172 грн Без ПДВ: 172 грн

У словнику подано витлумачення та роз’яснення найуживаніших категорій та термінів, що використовують..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT