Видання за 2020 рік

#ТипичныйБоря, или Двое за одним столом


120 грн Без ПДВ: 120 грн

Любовные лодки часто бьются о быт.Герои этой семейной истории лавируют между бытовыми и вкусовыми ра..

Covid-19, забирайся геть!


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Книжка-картинка про застережливі дії та правильне поводження дітей під час карантину...

English: Revision Guide


195 грн Без ПДВ: 195 грн

The study guide is designed to facilitate the training process under the framework of extra curricul..

III-IV Конгрес сходознавців. Частина І


130 грн Без ПДВ: 130 грн

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на III-IV Конгрес сходознавц..

III-IV Конгрес сходознавців. Частина ІІ


155 грн Без ПДВ: 155 грн

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на III-IV Конгрес сходознавц..

Logistics management


455 грн Без ПДВ: 455 грн

This book reveals a basic knowledge of logistics activities that are presented in five chapters. In..

Європейська та євроатлантична інтеграція


295 грн Без ПДВ: 295 грн

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Інжиніринг у ресторанному бізнесі


390 грн Без ПДВ: 390 грн

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному ..

Інформатика: візуальне програмування


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Історія грошей та кредиту країн світу


185 грн Без ПДВ: 185 грн

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія педагогіки


310 грн Без ПДВ: 310 грн

У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначн..

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях Півдня України


385 грн Без ПДВ: 385 грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових дослід-жень щодо особливостей процесів ро..

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


485 грн Без ПДВ: 485 грн

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні


390 грн Без ПДВ: 390 грн

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять з..

Адміністративне право України. Повний курс


560 грн Без ПДВ: 560 грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та пра..

Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері транскордонного співробітництва


225 грн Без ПДВ: 225 грн

Монографію присвячено аналізу особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів транскордонно..

Адміністративно-правова наука та освіта у персоналіях


500 грн Без ПДВ: 500 грн

Довідник є першим у межах серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започаткованої ..

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід


500 грн Без ПДВ: 500 грн

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проан..

Адміністративно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні


285 грн Без ПДВ: 285 грн

Монографію присвячено комплексному науковому аналізу фундаментальних теоретичних та практичних ..

Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено концептуальні положення адміністративної процедури, її правове забезпечення ..

Аквакультура осетрообразных


215 грн Без ПДВ: 215 грн

Навчально-практичний посібник «Аквакультура осетрообразных» (на русском языке) підготовлений авторсь..

Аквакультура перспективних об'єктів


310 грн Без ПДВ: 310 грн

У посібнику викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакул..

Алгоритми мого серця


95 грн Без ПДВ: 95 грн

"Алгоритми мого серця" – найбільш повна збірка ліричних поезій Михайла Олійника, в яку увійшли вірші..

Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна


160 грн Без ПДВ: 160 грн

Проаналізовано міжнародний досвід залучення зовнішніх донорів до відбудови постконфліктних територій..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT