Видання за 2020 рік

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Адміністративне право України. Повний курс


560.00 грн. Без ПДВ: 560.00 грн.

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та пра..

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід


500.00 грн. Без ПДВ: 500.00 грн.

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проан..

Економічний аналіз: теорія і практика


205.00 грн. Без ПДВ: 205.00 грн.

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний ана..

Естетика (для творчих спеціальностей)


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

У контексті сучасних концепцій мистецької освіти перевага надається творчому розвитку особистості. З..

За тобою у вічність ми йшли, Перемого!


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

Вивчаючи історичні матеріали про військові підрозділи, у яких проходила військова бойова юність моло..

Загальна екологія


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна еколо..

Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

У словнику подано витлумачення та роз’яснення найуживаніших категорій та термінів, що використовують..

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Кримінальне право України


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

Кримінальний процесуальний кодекс України


1650.00 грн. Без ПДВ: 1650.00 грн.

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизов..

Кримінально-виконавча психологія


600.00 грн. Без ПДВ: 600.00 грн.

Підручник підготовлено у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. В ньому предс..

Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабора..

Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Методологічні засади географії


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії. Обґрунтов..

Мистецтво і культура міста: наукові діалоги


320.00 грн. Без ПДВ: 320.00 грн.

Автори пропонують цілісне уявлення про місто, його культуру і мистецтво; формують і обґрунтовують те..

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових від..

Наноматеріали в хімії та фармації


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’..

Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань


310.00 грн. Без ПДВ: 310.00 грн.

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик якості вим..

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України


375.00 грн. Без ПДВ: 375.00 грн.

У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Н..

Основи медичних знань


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

У навчальному посібнику у певній послідовності розкриті питання про основні категорії медицини, такі..

Основи токсикологічної хімії


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Навчальний посібник включає основні положення токсикологічної хімії. Розглядається структура й напря..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT