Видання за 2020 рік

Казкотерапія як метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника


245 грн Без ПДВ: 245 грн

В даному посібнику представлено теоретичну та практичну частину реалізації методу казкотерапії, зокр..

Китай справжній


275 грн Без ПДВ: 275 грн

У книзі «Китай справжній» увазі читача пропонується практичний посібник для правильного розуміння Ки..

Китайська цивілізація: традиції та сучасність


400 грн Без ПДВ: 400 грн

До збірника ввійшли матеріали виступів наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів..

Коммерческая работа на морском транспорте: логистический аспект


245 грн Без ПДВ: 245 грн

Рассмотрены основные направления коммерческой деятельности на водном транспорте. Особое внимание уде..

Комп’ютерна графіка: AutoCAD


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Посібник написано відповідно до програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовк..

Комп’ютерна графіка: SolidWorks


220 грн Без ПДВ: 220 грн

У навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks..

Конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору


300 грн Без ПДВ: 300 грн

В монографії з позицій сучасної науки конституційного права та практики досліджено конституційно-пра..

Конституція України


175 грн Без ПДВ: 175 грн

У виданні представлена Конституція України із змінами, внесеними згідно із Законами, станом на 01 сі..

Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного суда Азербайджана и Европейского суда по правам человека


350 грн Без ПДВ: 350 грн

В книге на материалах практики Конституционного суда Азербайджанской Республики и Европейского суда ..

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні


240 грн Без ПДВ: 240 грн

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Космофония. Том 1


550 грн Без ПДВ: 550 грн

Підсумовані і зведені воєдино факти й відомості, що стосуються життя та діяльності цікавих проектів,..

Космофония. Том 2


550 грн Без ПДВ: 550 грн

Підсумовані і зведені воєдино факти й відомості, що стосуються життя та діяльності цікавих проектів,..

Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля


18 грн Без ПДВ: 18 грн

Матеріал посібника подано у вигляді восьми лекцій, кожна з яких містить основні означення, властивос..

Кримінальна відповідальність за безпосереднє втручання у забезпечення правопорядку


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Висвітлюються дискусійні аспекти криміналізації безпосереднього втручання в діяльність із забезпечен..

Кримінальне право України


450 грн Без ПДВ: 450 грн

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

Кримінальне провадження на підставі угод


350 грн Без ПДВ: 350 грн

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регламентують інститут угод у кримінальном..

Кримінальний процесуальний кодекс України


1850 грн Без ПДВ: 1850 грн

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизов..

Кримінально-виконавча психологія


600 грн Без ПДВ: 600 грн

Підручник підготовлено у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. В ньому предс..

Кролівництво


280 грн Без ПДВ: 280 грн

У підручнику висвітлені питання анатомії та фізіології, походження і одомашнювання кролів, технологі..

Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби


150 грн Без ПДВ: 150 грн

У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію круглоротих рибоподібних, хрящових та ганої..

Курс аналітичної хімії


240 грн Без ПДВ: 240 грн

У цьому навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні поняття та закони аналітичної хімії, які..

Курс лекцій з фізики. Механіка


180 грн Без ПДВ: 180 грн

Посібник містить базові теоретичні відомості для самостійної роботи студентів при вивченні розділу «..

Лідерство та керівництво: психологічний дискурс


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Монографія підготовлена для діючих та потенційних керівників та фахівців державної служби різних ран..

Лікарські рослини у тваринництві


490 грн Без ПДВ: 490 грн

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, у ..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT