Екологія Формат 60х84/16

Radiobiology and Radioeсology


320.00 грн.

На складі

Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого її розділу радіоекології. Наведено ві..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Асистентська практика


180.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобува..

Безпека життєдіяльності


235.00 грн.

На складі

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы


170.00 грн.

На складі

Книга посвящена изложению роли влияния природно-климатических факторов (ПКФ ) на устойчивое развитие..

Вступ до фаху (в екології)


320.00 грн.

На складі

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Гідроекологія


295.00 грн.

На складі

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідро..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


130.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Геохімія довкілля


180.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії ..

Екологічна безпека


290.00 грн.

На складі

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпе..

Екологічна експертиза


170.00 грн.

На складі

Метою навчального посібника є: закріплення теоретичних знань щодо екологічного обґрунтування передпр..

Екологічна хімія


255.00 грн.

На складі

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Екологічне інспектування


250.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, ..

Екологічне інспектування. Практикум


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Екологічне лісознавство


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічний дизайн


305.00 грн.

На складі

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологічний контроль в агропромисловому комплексі


190.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в аг ропромисловому комплексі» підготовлений для..

Екологічний менеджмент та аудит


320.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Екологія


210.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


200.00 грн.

На складі

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екологія людини


185.00 грн.

На складі

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної іс..

Екологія міських систем


230.00 грн.

На складі

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомост..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT