Екологія

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


200.00 грн.

На складі

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екологія людини


185.00 грн.

На складі

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної іс..

Екологія міських систем


230.00 грн.

На складі

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомост..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І


175.00 грн.

На складі

У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і за..

Екологія тварин


155.00 грн.

На складі

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів ..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


245.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Екотоксикологія


480.00 грн.

На складі

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понят..

Загальна екологія


280.00 грн.

На складі

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна еколо..

Заповідна справа


610.00 грн.

На складі

Навчальний посібник присвячений теорії і практиці заповідної справи в України. У ньому подано значен..

Збалансоване використання земельних ресурсів


265.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого ..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


270.00 грн.

На складі

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Методологія та організація наукових досліджень (в екології)


330.00 грн.

На складі

У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ..

Моніторинг довкілля


245.00 грн.

На складі

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості орг..

Обробка технологічних рідин та стічних вод


260.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Обробка технологічних рідин та стічних вод» студ..

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)


335.00 грн.

На складі

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що в..

Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова)


310.00 грн.

На складі

Наведено розширений курс лекцій і результати вибіркових практичних впроваджень з дисципліни «Основи ..

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів


330.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений ..

Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисци..

Практикум з радіобіології та радіоекології


145.00 грн.

На складі

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку


195.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Пр..

Природні ресурси України


280.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Радіобіологія


350.00 грн.

На складі

Підручник для вищих навчальних закладів. Згідно з типовою програмою курсу «Радіобіологія» викладені ..

ЕКОЛОГІЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT