Екологія

Радіоекологічний моніторинг


190.00 грн.

На складі

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації пр..

Радіоекологія


235.00 грн.

На складі

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, д..

Радіоекологія. Практикум


230.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу при..

Розвитологія


175.00 грн.

На складі

У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо..

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування


190.00 грн.

На складі

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені т..

Стратегія сталого розвитку


205.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку п..

Техноекологія


310.00 грн.

На складі

У підручнику міститься сучасна інформація про засади, методи та принципи, що застосовуються у техное..

Техноекологія


295.00 грн.

На складі

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери


330.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищ..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод


250.00 грн.

На складі

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищ..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність


265.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуто основні підходи до управління захистом навколишнього середовища, які базують..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв


385.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуті технології поводження з відходами харчових виробництв. Приведений перелік оч..

Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)


205.00 грн.

На складі

Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та..

Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування


200.00 грн.

На складі

Монографія присвячена проблемі управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природоко..

Управління та поводження з відходами. Практикум


180.00 грн.

На складі

У практикумі викладено зміст та послідовність виконання практичних занять, які стосуються таких акту..

Урбоекологія


200.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методоло..

Фітоекологія з основами лісівництва


225.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічн..

Хімічна екологія


240.00 грн.

На складі

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні пробл..

ЕКОЛОГІЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT