Екологія Тип видання монографія

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы


170.00 грн.

На складі

Книга посвящена изложению роли влияния природно-климатических факторов (ПКФ ) на устойчивое развитие..

Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування


480.00 грн.

На складі

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


130.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


245.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування


200.00 грн.

На складі

Монографія присвячена проблемі управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природоко..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT