Економіка та фінанси

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Європейська та євроатлантична інтеграція


280.00 грн.

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор'я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн.

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Інтелектуальний капітал підприємства


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн.

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Банківська система


165.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Бухгалтерський облік


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Грошово-кредитна політика НБУ


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Економіка інноваційного підприємства


260.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка моря


280.00 грн.

На складі

Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у в..

Економіка підприємства


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

Економіка підприємства. Практикум


175.00 грн.

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Економічний аналіз: теорія і практика


205.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний ана..

Економетрика


245.00 грн.

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Кластерна форма територіально-виробничої організації


495.00 грн.

На складі

У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процес..

Комерційна діяльність


350.00 грн.

На складі

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Міжнародні економічні відносини


305.00 грн.

На складі

У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин..

Міжнародна економіка


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-ква..

Макроекономіка


330.00 грн.

На складі

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT