Економіка та фінанси

Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність


340 грн

На складі

У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи станов..

Економічний аналіз: теорія і практика


205 грн

На складі

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний ана..

Економетрика


260 грн

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Економетрика в RStudio


160 грн

На складі

У навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетрич..

Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві


300 грн

На складі

У посібнику наведено засади енергозбереження на підприємствах ЖКГ. Виокремлено три головних складови..

Зберігання та розпорядження майном, що перейшло у власність держави: митно-правовий аспект


360 грн

На складі

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-прикладної проблеми розпоряд..

Кластерна форма територіально-виробничої організації


495 грн

На складі

У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процес..

Комерційна діяльність


530 грн

На складі

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи організації комерцій-ної діяльності..

Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю


295 грн

На складі

У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та ї..

Концептуально-методологічні засади управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій


420 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних положень та практичних питань щодо забе..

Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство


260 грн

На складі

У монографії розкрито окремі особливості ліквідаційної процедури як заключної процедури банкрутства,..

Міжнародні економічні відносини


305 грн

На складі

У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин..

Міжнародні транспортні коридори


390 грн

На складі

У монографії досліджено сутність, функції, специфіку та концептуальні основи створення сучасної фор..

Міжнародна економіка


280 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-ква..

Макроекономіка


330 грн

На складі

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Макроекономіка


160 грн

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


215 грн

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика


360 грн

На складі

У монографії порушено проблему необхідності уточнення категоріального апарату та дослідження механіз..

Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації


295 грн

На складі

В монографії досліджено специфіку, тенденції та розвиток національної економіки: її структуру, базис..

Облік у галузях економіки


305 грн

На складі

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Організація зовнішньоекономічної діяльності


300 грн

На складі

У навчальному посібнику розкрито загальні засади організації та техніку операцій у зовнішньоекономіч..

Організація та економіка ветеринарної справи


335 грн

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Орг..

Основи логістики


205 грн

На складі

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі


115 грн

На складі

Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткуванн..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT