Економіка та фінанси

Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі


115 грн

На складі

Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткуванн..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


180 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Політична економія


450 грн

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Починаємо власну справу


55 грн

На складі

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Практикум з бухгалтерського обліку


395 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основи формування первинних документів, логіку організації системи..

Практикум з фінансів підприємств


180 грн

На складі

Вміщено теоретичний матеріал до опрацювання тем, контрольні питання, тестові завдання, задачі, ділов..

Практикум з фінансового аналізу


210 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». У..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


270 грн

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Регіональна економіка


405 грн

На складі

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику ..

Реформації соціально-економічного розвитку України


295 грн

На складі

У монографії досліджуються питання інституційних змін регуляторної політики держави в частині регіон..

Ринок нерухомості та іпотека


230 грн

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Світова економіка


450 грн

На складі

Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірностіта особливості фун..

Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України


165 грн

На складі

В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлін..

Системи управління якістю


380 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Соціально-економічний розвиток сільських територій


185 грн

На складі

У навчальному посібнику на основі сучасної методології системного підходу до розвитку сільських тери..

Теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку


385 грн

На складі

У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення функціонування аграрного сектору та його ін..

Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров’я в умовах глобальних викликів


415 грн

На складі

У монографії розглянуто: теоретико-методологічні засади процесу забезпечення стратегічного управлінн..

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці


260 грн

На складі

У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній еко..

Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку відновлювальної енергетики


265 грн

На складі

У монографії поглиблено теоретико-методологічні основи, концептуальні засади, методичні підходи та п..

Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення


485 грн

На складі

Лабораторний практикум призначений для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 076 ..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250 грн

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності


160 грн

На складі

У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витрата..

Управління збалансованим економічним розвитком територій: стратегії, механізми, інструменти


255 грн

На складі

У монографії викладені матеріали авторських досліджень управління збалансованим економічним розвитко..

Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища


255 грн

На складі

У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної е..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT