Економіка та фінанси Тип видання монографія

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395 грн

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор'я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200 грн

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465 грн

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Кластерна форма територіально-виробничої організації


495 грн

На складі

У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процес..

Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю


295 грн

На складі

У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та ї..

Реформації соціально-економічного розвитку України


295 грн

На складі

У монографії досліджуються питання інституційних змін регуляторної політики держави в частині регіон..

Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України


165 грн

На складі

В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлін..

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці


260 грн

На складі

У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній еко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250 грн

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища


255 грн

На складі

У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної е..

Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механiзми корекції


210 грн

На складі

У монографії досліджено теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та корекції ..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT