Економіка та фінанси Тип видання навчальний посібник

Європейська та євроатлантична інтеграція


295 грн

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейської та євроатлантичної і..

Інтелектуальний капітал підприємства


365 грн

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Грошово-кредитна політика НБУ


190 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Економіка інноваційного підприємства


275 грн

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка моря


280 грн

На складі

Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у в..

Макроекономіка


160 грн

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Організація та економіка ветеринарної справи


335 грн

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Орг..

Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі


115 грн

На складі

Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткуванн..

Політична економія


450 грн

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Практикум з фінансового аналізу


210 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». У..

Ринок нерухомості та іпотека


230 грн

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Системи управління якістю


380 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Соціально-економічний розвиток сільських територій


185 грн

На складі

У навчальному посібнику на основі сучасної методології системного підходу до розвитку сільських тери..

Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності


160 грн

На складі

У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витрата..

Фінанси, гроші та кредит


370 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських зан..

Фінансовий аналіз


215 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики фінансового аналізу. Розкр..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT