Економіка та фінанси Тип видання практикум, навчальний посібник, науково-методичний п, Мова українська

Європейська та євроатлантична інтеграція


315 грн

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейської та євроатлантичної і..

Інтелектуальний капітал підприємства


365 грн

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Грошово-кредитна політика НБУ


190 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Економіка інноваційного підприємства


275 грн

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка моря


280 грн

На складі

Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у в..

Економіка підприємства. Практикум


260 грн

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Макроекономіка


300 грн

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


215 грн

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Організація та економіка ветеринарної справи


350 грн

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Орг..

Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі


115 грн

На складі

Навчальний посібник включає основні правові, організаційні та методичні аспекти обліку, оподаткуванн..

Політична економія


770 грн

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Практикум з фінансового аналізу


210 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». У..

Ринок нерухомості та іпотека


430 грн

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Системи управління якістю


410 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Соціально-економічний розвиток сільських територій


185 грн

На складі

У навчальному посібнику на основі сучасної методології системного підходу до розвитку сільських тери..

Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності


160 грн

На складі

У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витрата..

Фінанси, гроші та кредит


370 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських зан..

Фінансовий аналіз


215 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики фінансового аналізу. Розкр..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT