Економіка

English for Economists


240 грн

На складі

Навчальний посібник «Англійська для економістів» має на меті 1) формування навичок професійної ком..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


435 грн

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Європейська та євроатлантична інтеграція


315 грн

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейської та євроатлантичної і..

Індустрія туризму як вектор конкурентоспроможного регіонального розвитку


185 грн

На складі

У монографії подано теоретичні та методичні основи стратегічного управління туристичною галуззю. Обґ..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор'я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200 грн

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика


380 грн

На складі

Монографія присвячена проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Украї..

Інтелектуальні системи підготовки рішень


350 грн

На складі

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх та внутрішніх ч..

Інтелектуальний капітал підприємства


365 грн

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Історія грошей та кредиту країн світу


340 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


350 грн

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Автоматизовані системи управління технологічними процесами


320 грн

На складі

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чи..

Банківська система


270 грн

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Безпекоорієнтований розвиток інноваційно-інвестиційного виробництва


120 грн

На складі

Розглядаються методологічні підходи до оцінки безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-інвестиційно..

Бухгалтерський облік


340 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Господарське право в умовах цифровізації економіки


300 грн

На складі

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правовихактів станом на 1 травня 2020 р., тео..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


460 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Грошово-кредитна політика НБУ


190 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Державне регулювання інституційних змін в агропродовольчій сфері України


190 грн

На складі

У монографії досліджено теоретико-методичні основи державного регулювання інституціональних змін в а..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


510 грн

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Економіка інноваційного підприємства


310 грн

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та роз..

Економіка інноваційного підприємства


275 грн

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка моря


280 грн

На складі

Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у в..

Економіка підприємства


370 грн

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

ЕКОНОМІКА

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT