Природничі науки

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу


290.00 грн.

На складі

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон д..

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин


355.00 грн.

На складі

Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також метод..

Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Curric ulum vitae клітини – життєвий шлях клітини


160.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подано матеріал щодо апоптозу на тлі еволюційного процесу, його сигналів, ін..

Біогеографія


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Ботаніка з основами екології


420.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Вступ до фаху: географія і суспільство


230.00 грн.

На складі

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Гідроботаніка


260.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принц..

Генетика


135.00 грн.

На складі

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включ..

Генетичний аналіз (в рослинництві)


150.00 грн.

На складі

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (аль..

Грунтознавство та охорона грунтів


280.00 грн.

На складі

У практикумі наведені основні методи лабораторних і польових досліджень фізичних, водних, фізико-хім..

Збалансоване використання земельних ресурсів


265.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого ..

Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання


420.00 грн.

На складі

Монографію присвячено проблемі збереження природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману. Части..

Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум


230.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабора..

Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології


115.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальн..

Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв


125.00 грн.

На складі

Навчальний посібник написано відповідно до чинної навчальної та робочої програми дисципліни «Мікробі..

Методика навчання біології


230.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з методики навчання біології (Київ, 20..

Методологічні засади географії


290.00 грн.

На складі

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії. Обґрунтов..

Наноматеріали в хімії та фармації


190.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’..

Основи біогеохімії


145.00 грн.

На складі

Навчальній посібник призначений для студентів з підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона ..

Основи токсикологічної хімії


210.00 грн.

На складі

Навчальний посібник включає основні положення токсикологічної хімії. Розглядається структура й напря..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


295.00 грн.

На складі

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз


95.00 грн.

На складі

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, інформацію про лабораторну техніку та пр..

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT