Природничі науки

Методологічні основи географії: ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270 грн

На складі

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Молекулярна генетика та технології дослідження генома


245 грн

На складі

У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярно-генетичних процесів, які мають розвиток..

Наноматеріали в хімії та фармації


190 грн

На складі

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’..

Олімпіадні задачі з фізики. Умови та розв’язки задач експериментального туру обласної олімпіади з фізики в Запорізькій області 2013-2020 років


130 грн

На складі

 У посібнику висвітлено деякі аспекти проведення експериментального туру олімпіади з фізики. Н..

Основи біогеохімії


145 грн

На складі

Навчальній посібник призначений для студентів з підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона ..

Основи геології


210 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з осно..

Основи загальної хімії. Хімія та екологія води


265 грн

На складі

У посібнику на основі класичних уявлень і сучасних досягнень науки викладено основні поняття хімії в..

Основи токсикологічної хімії


210 грн

На складі

Навчальний посібник включає основні положення токсикологічної хімії. Розглядається структура й напря..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


295 грн

На складі

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Патологічна біохімія


170 грн

На складі

Підручник розроблений на основі авторського курсу лекцій «Патологічна біохімія», який читається для ..

Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області


550 грн

На складі

У книзі наводяться відомості про цінні куточки природи Херсонщини, для збереження яких необхідно зді..

Постарайтесь жить долго и счастливо


175 грн

На складі

У збірнику, складеному автором із загальнодоступних матеріалів, зібрані рекомендації, що дозволяють ..

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз


95 грн

На складі

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, інформацію про лабораторну техніку та пр..

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин


280 грн

На складі

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу неорганічних та органічних речовин, інфор..

Практикум з плодівництва


260 грн

На складі

Практикум призначений для студентів спеціальності «Садівництво та виноградарство». Матеріал викладен..

Природні ресурси України


370 грн

На складі

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Реакції рослин на опромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС


170 грн

На складі

Узагальнено, проаналізовано та обговорено власні дані та результати дослідженьінших авторів про реак..

Сталий розвиток довкілля


230 грн

На складі

У посібнику аналізуються сутність, класифікація та напрями глобальних проблем людства. Висвітлюють..

Старовинні забуті парки Херсонщини


600 грн

На складі

У книзі йдеться про історію та сучасність старовинних парків, створених у XVIII–XX століттях і які з..

Туристичні ресурси України


380 грн

На складі

Розглядаються питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості, характер використання та мі..

Фізична та колоїдна хімія


270 грн

На складі

Посібник призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології». Матеріал..

Хімія біоорганічна


145 грн

На складі

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запро..

Хімія для підготовчих відділень


340 грн

На складі

Підручник містить теоретичні відомості із загальної, неорганічної та органічної хімії. Окремо розгля..

Шкідники винограду


780 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено 77 видів основних шкідників винограду, наведено детальний опис ї..

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT