Гуманітарні науки

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки


170.00 грн.

На складі

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим серед..

Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю


295.00 грн.

На складі

У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та ї..

Магістерська робота: методика написання та захисту


160.00 грн.

На складі

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до ..

Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270.00 грн.

На складі

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Політична географія світу


235.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Політологія


240.00 грн.

На складі

Зібрано основний навчально-методичний матеріал з дисципліни “Політологія”, який вміщує повний курс л..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


210.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


195.00 грн.

На складі

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психо..

Розвитологія


175.00 грн.

На складі

У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо..

Соціальне і профільне самовизначення учнів


90.00 грн.

На складі

Соціальне та профільне самовизначення учнів є головним завданням сучасної школи. Для його виконання ..

Соціальний розвиток


310.00 грн.

На складі

Навчальний посібник пропонує розгляд актуальних як з теоретичної, так і практичної точок зору питань..

Формування здатності до самореалізації


65.00 грн.

На складі

Формування у молоді здатності до самореалізації є одним із важливих завдань сучасної школи. Для його..

Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства


150.00 грн.

На складі

У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, пр..

Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації


180.00 грн.

На складі

Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема пр..

Розвиток автономності студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти: теоретико-методологічний аспект


0.00 грн.

У виданні

У монографії на основі теоретичного, порівняльного й системного аналізу сучасних дидактичних моделей..

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT