Гуманітарні науки

Магістерська робота: методика написання та захисту


160 грн

На складі

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до ..

Методика викладання світової літератури


480 грн

На складі

У посібнику представлена теоретико-методична концепція викладання світової літератури у закладах заг..

Навчальний посібник з курсу «Політологія» (лекції)


190 грн

На складі

Посібник містить основний (опорний) матеріал з навчального курсу «Політологія». Курс лекцій складени..

Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти


450 грн

На складі

У монографії представлено теоретико-методичне обґрунтування та авторське розв’язання наукової пробле..

Пам’ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги


110 грн

На складі

Практичний посібник містить систематизовану інформацію про основні алгоритми дій поліцейських з нада..

Переговори і медіація: підручник для підготовки професійного переговірника


800 грн

На складі

Ця книга – перший підручник для підготовки майбутніх професійних переговірників, в основу якого лі..

Політична географія світу


255 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Політологія


190 грн

На складі

Матеріали навчально-методичного посібника призначені для підготовки із навчальної дисципліни «Полі..

Політологія


240 грн

На складі

Зібрано основний навчально-методичний матеріал з дисципліни “Політологія”, який вміщує повний курс л..

Практикум зі шкільного фізичного експерименту


220 грн

На складі

У посібнику поданий зміст навчального матеріалу з курсу «Практикум зі шкільного фізичного експеримен..

Практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії


375 грн

На складі

Представлене видання є працею науково-педагогічних працівників кафедри з урахуванням досягнень теоре..

Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків


155 грн

На складі

Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Профілактика та корекція девіантної поведінк..

Профорієнтація в соціальній роботі


150 грн

На складі

Навчальний посібник з дисципліни «Профорієнтація в соціальній роботі» для студентів 4 курсу денного ..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


270 грн

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


195 грн

На складі

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної пси..

Розвитологія


225 грн

На складі

У підручнику викладено матеріали, що стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який заплановано ..

Соціальна геронтологія


185 грн

На складі

Людство завжди турбували проблеми старіння, які з’являються в останню стадію онтогенезу. Недарма г..

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів


335 грн

На складі

У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забезпечення, напрями та окремі методи і технол..

Соціальне і профільне самовизначення учнів


90 грн

На складі

Соціальне і профільне самовизначення учнів є головним завданням сучасної школи. Для його виконання м..

Соціальний розвиток


330 грн

На складі

Навчальний посібник пропонує розгляд актуальних як з теоретичної, так і практичної точок зору питань..

Соціологія


270 грн

На складі

Навчальний посібник розроблений згідно з навчальною програмою для студентів різних спеціальностей, я..

Соціологія


190 грн

На складі

Вміщено питання про основні соціально-політичні проблеми сучасного суспільства в рамках дисципліни «..

Становлення та розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи


310 грн

На складі

Колективна монографія присвячена проблематиці становлення та пріоритетів відносин України та країн В..

Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)


275 грн

На складі

Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» й ..

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT