Видання за 2021 рік

Art: metamorphoses and discourses


465 грн Без ПДВ: 465 грн

This publication is a collective work of the European art-environment representatives: art histori..

Competition Law of Ukraine


260 грн Без ПДВ: 260 грн

The research “Competition Law of Ukraine” by Oleksiy O. Kot is dedicated to give general overview of..

English for Economists


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Навчальний посібник «Англійська для економістів» має на меті 1) формування навичок професійної ком..

English for Engineering


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У посібнику наведено оригінальні тексти і вправи за професійною тематикою, спрямовані на формування..

English for Psychologists


170 грн Без ПДВ: 170 грн

Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського ..

Forensic psychiatry


140 грн Без ПДВ: 140 грн

Посібник містить інформацію про основні симптоми та синдроми психічних розладів та захворювань, особ..

HELVETICA’S VADEMECUM. Аграрна наука та освіта в персоналіях


185 грн Без ПДВ: 185 грн

Довідник є третім виданням у серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започатков..

HELVETICA’S VADEMECUM. Конституційно-правова наука та освіта в персоналіях


280 грн Без ПДВ: 280 грн

Довідник є другим виданням у серії довідників про вчених України HELVETICA’S VADEMECUM, започаткован..

Legal English through the Prism of the Law of Ukraine


440 грн Без ПДВ: 440 грн

Навчальний посібник «Юридична англійська мова крізь призму права України» розроблений для іншом..

No-till система землеробства в Україні: наука і практика


405 грн Без ПДВ: 405 грн

Наукове видання підготовлено на основі узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених та прак..

S,N-modified aminothiols as antioxidants and potential anti-radiation agents


400 грн Без ПДВ: 400 грн

The monograph is devoted to the development of effective and low-toxic protectors and bioregulators..

S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність


410 грн Без ПДВ: 410 грн

Монографія присвячена розробці перспективних біоактивних молекул, які містять фрагменти азотовмісно..

SPA для УМА. Книга хороших слов


340 грн Без ПДВ: 340 грн

Ретельно підібрані – на це пішли роки - цитати зі світової літератури піднімають дух, допомагаю..

The course of lectures on the philosophy of science for graduate students


215 грн Без ПДВ: 215 грн

Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філос..

Thermal Analysis of Avian Eggshell


285 грн Без ПДВ: 285 грн

The power development of the poultry industry as a source of dietary inexpensive and high quality ..

V Конгрес сходознавців


160 грн Без ПДВ: 160 грн

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на V Конгрес сходознавців, я..

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві


390 грн Без ПДВ: 390 грн

У монографії досліджуються системні аспекти явища «нової простоти» як стильової категорії та актуа..

«Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, форм..

Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів військового та спеціального призначення


555 грн Без ПДВ: 555 грн

Монографія присвячена розробці теоретичних та практичних засад проектування, виготовлення та вп..

Інститут присяги у службовому праві України


200 грн Без ПДВ: 200 грн

У монографії висвітлюються основні положення новітньої вітчизняної теорії права стосовно розуміння..

Інтелектуальні системи підготовки рішень


350 грн Без ПДВ: 350 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх та внутрішніх ч..

Історія дипломатії


155 грн Без ПДВ: 155 грн

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітн..

Історія зарубіжної літератури. Антична література


185 грн Без ПДВ: 185 грн

Вміщено питання з історії зарубіжної літератури, зокрема античної літератури: давньогрецької і рим..

Історія китайської мови


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Навчальний посібник охоплює тематику програми навчальної дисципліни «Історія першої східної мови»; с..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT