Видання за 2021 рік

Competition Law of Ukraine


260 грн Без ПДВ: 260 грн

The research “Competition Law of Ukraine” by Oleksiy O. Kot is dedicated to give general overview of..

English for Economists


240 грн Без ПДВ: 240 грн

Навчальний посібник «Англійська для економістів» має на меті 1) формування навичок професійної ком..

English for Engineering


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У посібнику наведено оригінальні тексти і вправи за професійною тематикою, спрямовані на формування..

English for Psychologists


170 грн Без ПДВ: 170 грн

Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського ..

Forensic psychiatry


140 грн Без ПДВ: 140 грн

Посібник містить інформацію про основні симптоми та синдроми психічних розладів та захворювань, особ..

Legal English through the Prism of the Law of Ukraine


440 грн Без ПДВ: 440 грн

Навчальний посібник «Юридична англійська мова крізь призму права України» розроблений для іншом..

SPA для УМА. Книга хороших слов


340 грн Без ПДВ: 340 грн

Ретельно підібрані – на це пішли роки - цитати зі світової літератури піднімають дух, допомагаю..

The course of lectures on the philosophy of science for graduate students


210 грн Без ПДВ: 210 грн

Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філос..

«Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, форм..

Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів військового та спеціального призначення


555 грн Без ПДВ: 555 грн

Монографія присвячена розробці теоретичних та практичних засад проектування, виготовлення та вп..

Історія дипломатії


155 грн Без ПДВ: 155 грн

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітн..

Історія зарубіжної літератури. Антична література


185 грн Без ПДВ: 185 грн

Вміщено питання з історії зарубіжної літератури, зокрема античної літератури: давньогрецької і рим..

Історія китайської мови


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Навчальний посібник охоплює тематику програми навчальної дисципліни «Історія першої східної мови»; с..

Історія мистецтв у контексті світової культури. Том 1


285 грн Без ПДВ: 285 грн

Навчально-методичний посібник містить широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мистецтв» для студе..

Історія мистецтв у контексті світової культури. Том 2


280 грн Без ПДВ: 280 грн

Навчально-методичний посібник містить широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мистецтв» для студе..

Історія мистецтв у контексті світової культури. Том 3


215 грн Без ПДВ: 215 грн

Навчально-методичний посібник містить широкий комплекс матеріалів курсу «Історія мистецтв» для студе..

Історія техніки землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)


295 грн Без ПДВ: 295 грн

Навчальний посібник присвячений важливим проблемам історії техніки землеробства від найдавніших..

Історія України (1914–1945)


540 грн Без ПДВ: 540 грн

У підручнику з історії України на підставі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії..

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу України


335 грн Без ПДВ: 335 грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світ..

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання


260 грн Без ПДВ: 260 грн

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діял..

Адміністративне право України. Повний курс


620 грн Без ПДВ: 620 грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та пра..

Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів


180 грн Без ПДВ: 180 грн

Монографія є одним з перших комплексним науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання ..

Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У монографії наголошено, що суб’єктивні публічні права та свободи приватної особи є складовою її адм..

Апеляційне оскарження вироку суду


420 грн Без ПДВ: 420 грн

Книга написана адвокатом-практиком, з метою полегшення процедури підготовки до участі в кримінальном..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT