Видання за 2021 рік

«Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, форм..

Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти


260 грн Без ПДВ: 260 грн

У підручнику представлено загальний аналіз проблеми усвідомленого, відповідального батьківства як со..

В’єтнамська мова


620 грн Без ПДВ: 620 грн

Це видання є першим підручником в’єтнамської мови в Україні. Матеріал згруповано за темами. Лексика ..

Геополітика в постатях і термінах


540 грн Без ПДВ: 540 грн

До підручника увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася заборонено..

Грунтознавство


210 грн Без ПДВ: 210 грн

Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геоло..

Економетрика в RStudio


160 грн Без ПДВ: 160 грн

У навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетрич..

Калейдоскоп асканійської природи


650 грн Без ПДВ: 650 грн

Наукове видання "Калейдоскоп асканійської природи" представляє методом фотографічної фіксації поміся..

Комерційна діяльність


530 грн Без ПДВ: 530 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи організації комерцій-ної діяльності..

Кулінарна етнологія


1145 грн Без ПДВ: 1145 грн

У підручнику наведена загальна характеристика кухонь народів світу, представлені традиції та особлив..

Ландшафтознавство


200 грн Без ПДВ: 200 грн

Викладено сучасні підходи до основ ландшафтознавства. Висвітлено основні поняття ландшафтознавства, ..

Методика викладання світової літератури


480 грн Без ПДВ: 480 грн

У посібнику представлена теоретико-методична концепція викладання світової літератури у закладах заг..

Негласні слідчі (розшукові) дії


220 грн Без ПДВ: 220 грн

У навчально-наочному посібнику «Негласні слідчі (розшукові) дії» розкрито питання щодо підстав прове..

Практикум зі шкільного фізичного експерименту


220 грн Без ПДВ: 220 грн

У посібнику поданий зміст навчального матеріалу з курсу «Практикум зі шкільного фізичного експеримен..

Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків


155 грн Без ПДВ: 155 грн

Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Профілактика та корекція девіантної поведінк..

Профорієнтація в соціальній роботі


150 грн Без ПДВ: 150 грн

Навчальний посібник з дисципліни «Профорієнтація в соціальній роботі» для студен-тів 4 курсу денного..

Психологія професійного спілкування


255 грн Без ПДВ: 255 грн

Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Психологія професійного спілкування» та приз..

Світова економіка


450 грн Без ПДВ: 450 грн

Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірностіта особливості фун..

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів


335 грн Без ПДВ: 335 грн

У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забезпечення, напрямита окремі методи і техноло..

Тлумачний словник пенітенціарної лексики


375 грн Без ПДВ: 375 грн

Науково-довідкове видання присвячене дослідженню змісту кримінальної субкультури та її впливу на пра..

Фенологічні спостереження за розвитком шкідників


185 грн Без ПДВ: 185 грн

У навчальному посібнику висвітлено фенологічні календарі розвитку 393 видів основних шкідників сільс..

Формування механізмів державного управління протекціоністською політикою держави у сфері кінематографії


190 грн Без ПДВ: 190 грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-теоретичного завдання, що пол..

Хімія для підготовчих відділень


340 грн Без ПДВ: 340 грн

Підручник містить теоретичні відомості із загальної, неорганічної та органічної хімії. Окремо розгля..

Цивільний процес. Успішна адвокатська практика


720 грн Без ПДВ: 720 грн

Книга написана адвокатом практиком з багаторічним досвідом. Вона містить процесуальні документи (поз..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT