Видання за 2021 рік

Competition Law of Ukraine


260 грн Без ПДВ: 260 грн

The research “Competition Law of Ukraine” by Oleksiy O. Kot is dedicated to give general overview of..

Forensic psychiatry


140 грн Без ПДВ: 140 грн

Посібник містить інформацію про основні симптоми та синдроми психічних розладів та захворювань, особ..

SPA для УМА. Книга хороших слов


340 грн Без ПДВ: 340 грн

Ретельно підібрані - на це пішли роки - цитати зі світової літератури піднімають дух, допомагають по..

«Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджено особливості техніки філософського аналізу, способи постановки проблеми, форм..

Історія дипломатії


155 грн Без ПДВ: 155 грн

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітн..

Історія України (1914–1945)


510 грн Без ПДВ: 510 грн

У підручнику з історії України на підставі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії..

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу України


335 грн Без ПДВ: 335 грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світ..

Адвокатська діяльність як об’єкт податково-правового регулювання


260 грн Без ПДВ: 260 грн

Монографію присвячено теоретико-прикладним засадам податково-правового регулювання адвокатської діял..

Адміністративне право України. Повний курс


620 грн Без ПДВ: 620 грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та пра..

Адміністративно-правове регулювання доступу до публіч- ної інформації про стан використання природних ресурсів


180 грн Без ПДВ: 180 грн

Монографія є одним з перших комплексним науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання ..

Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав


180 грн Без ПДВ: 180 грн

У монографії наголошено, що суб’єктивні публічні права та свободи приватної особи є складовою її адм..

Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі


700 грн Без ПДВ: 700 грн

У монографії представлені результати наукових розвідок учених факультету архітектури, будівництва та..

Безпекоорієнтований розвиток інноваційно-інвестиційного виробництва


120 грн Без ПДВ: 120 грн

Розглядаються методологічні підходи до оцінки безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-інвестиційно..

Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти


260 грн Без ПДВ: 260 грн

У посібнику представлено загальний аналіз проблеми усвідомленого, відповідального батьківства як соц..

Волинь у європейському геополітичному та культурному просторі: вибрані питання


330 грн Без ПДВ: 330 грн

Волинь належить до тих регіонів України, які займають особливе місце в українській та європейській і..

В’єтнамська мова


620 грн Без ПДВ: 620 грн

Це видання є першим підручником в’єтнамської мови в Україні. Матеріал згруповано за темами. Лексика ..

В’єтнамська мова


550 грн Без ПДВ: 550 грн

Це друга книга із серії підручників в’єтнамської мови для україномовних студентів. Матеріал згр..

Гастрономічний туризм


160 грн Без ПДВ: 160 грн

У підручнику викладено науково-теоретичні та практичні питання розвитку гастрономічного туризму. Опи..

Геополітика в постатях і термінах


540 грн Без ПДВ: 540 грн

До підручника увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася заборонено..

Грунтознавство: практикум


210 грн Без ПДВ: 210 грн

Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геоло..

Державний захист суддів та працівників правоохоронних органів: теорія та практика адміністративно-правового регулювання


250 грн Без ПДВ: 250 грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового механізму державного захист..

Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?


345 грн Без ПДВ: 345 грн

Розглянуто процес формування людських спільнот, а також умови та чинники становлення перших дер..

Економіка туризму


280 грн Без ПДВ: 280 грн

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики економіки туризму. Ро..

Економетрика в RStudio


160 грн Без ПДВ: 160 грн

У навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетрич..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT