Видання за 2022 рік

"Мовний" іспит як умова допуску особи до публічної служби в Україні: правовий аспект (100 найпоширеніших запитань та відповідей)


210 грн Без ПДВ: 210 грн

У довіднику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальних дисцип..

Інструментальний ансамбль. Перекладення для домри та баяна


295 грн Без ПДВ: 295 грн

Основою репертуарного збірника «Інструментальний ансамбль» є музичні твори, перекладені автором дл..

Інтелектуальні інформаційні системи: структура і застосування


560 грн Без ПДВ: 560 грн

Підручник присвячений питанням створення і застосування інформаційних систем, їхнім основним струк..

Іоаннікій Малиновський та його концепція історії кримінально-виконавчого права


280 грн Без ПДВ: 280 грн

Монографія присвячена вивченню постаті видатного українського вченого, найяскравішого представника ..

Автоматизовані системи управління технологічними процесами


320 грн Без ПДВ: 320 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чи..

Агроекологічне обґрунтування ведення органічного землеробства в умовах півдня України


230 грн Без ПДВ: 230 грн

Монографію присвячено агроекологічному обґрунтуванню ведення органічного землеробства в умовах..

Адвокат у кримінальному процесі. Практичні поради


720 грн Без ПДВ: 720 грн

Ця книга є узагальненням адвокатського досвіду автора. В ній розглянута участь адвоката в сучасному ..

Адміністративно-правові засади дотримання прав людини в діяльності органів прокуратури України


470 грн Без ПДВ: 470 грн

Монографію присвячено визначенню адміністративно-правових засад дотримання прав людини в діяльності ..

Адміністративно-правове забезпечення захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності в Україні


365 грн Без ПДВ: 365 грн

У монографії надано нове роз’яснення наукового завдання стосовно визначення сутності та особливосте..

Адміністративно-правовий механізм охорони лісового фонду в Україні


395 грн Без ПДВ: 395 грн

У монографії здійснено перегляд та уточнено засади організації та сутність реалізації адміністративн..

Адміністрування публічних фінансів


160 грн Без ПДВ: 160 грн

Практикум з курсу «Адміністрування публічних фінансів» розроблений відповідно до навчального плану..

Адміністрування публічних фінансів


195 грн Без ПДВ: 195 грн

Навчально-методичний посібник з курсу «Адміністрування публічних фінансів» розроблений відповідно д..

Актуальні проблеми адміністративного права та процесу


170 грн Без ПДВ: 170 грн

Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» розр..

Відновлення становища, яке існувало до порушення суб'єктивних цивільних прав, як спосіб захисту цивільних прав: проблеми теорії та судової практики


270 грн Без ПДВ: 270 грн

У монографії здійснено теоретичне дослідження відновлення становища, яке існувало до порушення, як ..

Вакцинація від COVID-19: соціальні та правові проблеми


340 грн Без ПДВ: 340 грн

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з вакцинацією в умовах пандемії COVID-19...

Ветеринарно-санітарна вірусологія


290 грн Без ПДВ: 290 грн

Навчальний посібник адресовано студентам, що навчаються за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, ..

Вибрані проблеми теорії права


510 грн Без ПДВ: 510 грн

Підручник «Вибрані проблеми теорії права» відповідає програмі навчальної підготовки фахівців в осв..

Державна політика гуманітарної безпеки у контексті становлення громадянського суспільства в Україні


235 грн Без ПДВ: 235 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування державної гуманітарної політики на..

Державне та регіональне управління


230 грн Без ПДВ: 230 грн

Навчально-методичний посібник присвячений державному та регіональному управлінню в Україні. Навч..

Екологічна природна та техногенна безпека


405 грн Без ПДВ: 405 грн

У підручнику розглянуто проблеми екологічної природної та техногенної безпеки сьогодення, головні д..

Еколого-фізіологічні основи акліматизації гідробіонтів


220 грн Без ПДВ: 220 грн

Запропонована об’єктивна інформація щодо особливостей гідробіонтів залежно від можливостей співісн..

Енергоефективні технології в харчовій промисловості


735 грн Без ПДВ: 735 грн

У підручнику викладено теоретичні основи використання вторинної сировини та відходів у галузях харчо..

Енциклопедія інтелектуальної власності


560 грн Без ПДВ: 560 грн

У пропонованій енциклопедії представлена понятійно-категорійна система сучасної сфери інтелектуаль..

Злочинність у Збройних Силах України: кримінологічна характеристика та запобігання


245 грн Без ПДВ: 245 грн

Монографія присвячена дослідженню злочинності у Збройних Силах України.У роботі досліджено комплекс..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT