Iнформаційні технології Формат 60х84/16

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань


260 грн

На складі

У роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Інформатика: візуальне програмування


240 грн

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


230 грн

На складі

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Дизайн системи візуальної інформації


200 грн

На складі

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, ви..

Комп’ютерні технології для дизайнерів


260 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови ..

Комп’ютерна графіка: AutoCAD


250 грн

На складі

Посібник написано відповідно до програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовк..

Комп’ютерна графіка: SolidWorks


220 грн

На складі

У навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks..

Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах


165 грн

На складі

Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних гео..

Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика


295 грн

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів ..

Основи комп’ютерного проектування ДВЗ


300 грн

На складі

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютер..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


250 грн

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації


255 грн

На складі

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології оброб..

Проектування бази геопросторових даних


130 грн

На складі

Навчальний посібник створений для отримання здобувачами вищої освіти практичних знань і базових нави..

Путівник у прикладну наукометрію


200 грн

На складі

У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрита ї..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT