Математика та механічна інженерія Формат 60х84/16

Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів


265 грн

На складі

Викладено основи математичного моделювання в’язкопружних композиційних матеріалів. Розглянуто матема..

Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів


125 грн

На складі

Монографія присвячена задачі конструювання багатопараметричних інтерполяційних поліномів з кількістю..

Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій


200 грн

На складі

Монографія присвячена розробці математичних моделей визначення напружено-деформованого стану і крити..

Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів


410 грн

На складі

Монографія присвячена математичному моделюванню механічної поведінки волокнистих композитів та прогр..

Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань


310 грн

На складі

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик якості вим..

Практикум з вищої математики. Частина 1


205 грн

На складі

Перша частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: елементи лінійної та векторної..

Практикум з вищої математики. Частина 2


320 грн

На складі

Друга частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: диференціальне числення функц..

Прикладна математика


170 грн

На складі

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Розв'язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії


200 грн

На складі

У навчальному посібнику наведено приклади розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геоме..

Теорія ймовірностей та математична статистика


275 грн

На складі

Навчальний посібник побудовано відповідно до діючих навчальної та робочої програми підготовки студен..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT