Математика та механічна інженерія Мова українська

Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів


265.00 грн.

На складі

Викладено основи математичного моделювання в’язкопружних композиційних матеріалів. Розглянуто матема..

Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів


125.00 грн.

На складі

Монографія присвячена задачі конструювання багатопараметричних інтерполяційних поліномів з кількістю..

Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій


200.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці математичних моделей визначення напружено-деформованого стану і крити..

Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів


410.00 грн.

На складі

Монографія присвячена математичному моделюванню механічної поведінки волокнистих композитів та прогр..

Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань


310.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик якості вим..

Практикум з вищої математики. Частина 1


205.00 грн.

На складі

Перша частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: елементи лінійної та векторної ..

Практикум з вищої математики. Частина 2


270.00 грн.

На складі

Друга частина посібника включає такі розділи курсу вищої математики: диференціальне числення функції..

Прикладна математика


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Розв'язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії


200.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику наведено приклади розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геоме..

Теорія ймовірностей та математична статистика


275.00 грн.

На складі

Навчальний посібник побудовано відповідно до діючих навчальної та робочої програми підготовки студен..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT