Менеджмент та маркетинг

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135 грн

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Екологічний менеджмент та аудит


345 грн

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Енергетичний менеджмент і аудит


230 грн

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280 грн

На складі

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Креативний менеджмент


370 грн

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


340 грн

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Маркетинг міжнародного туризму


320 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220 грн

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260 грн

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент ресторанного господарства


400 грн

На складі

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Менеджмент та адміністративне управління


435 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


390 грн

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


365 грн

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


315 грн

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120 грн

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 1


215 грн

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160 грн

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


200 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


250 грн

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Поток клиентов из FACEBOOK и INSTAGRAM. Как зарабатывать с помощью социальных сетей


250 грн

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Стратегічний маркетинг


295 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні ко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250 грн

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження


250 грн

На складі

Книга є складовою частиною серії монографій, присвячених висвітленню теоретичних засад та практичних..

Управління рекламними проектами


340 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. ..

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT