Менеджмент та маркетинг

Logistics management


455 грн

На складі

This book reveals a basic knowledge of logistics activities that are presented in five chapters. In..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135 грн

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Екологічний менеджмент та аудит


345 грн

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Енергетичний менеджмент і аудит


230 грн

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280 грн

На складі

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Креативний менеджмент


345 грн

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


340 грн

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Маркетинг міжнародного туризму


320 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220 грн

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260 грн

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент та адміністративне управління


435 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


475 грн

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


390 грн

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


315 грн

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120 грн

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 1


215 грн

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160 грн

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи логістики


180 грн

На складі

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Основи менеджменту та маркетингу в медицині


340 грн

На складі

Розглянуто основні поняття менеджменту як науково-обґрунтованого процесу управління в медицині, зокр..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


180 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Поведінка споживачів


255 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості розвитку науки про поведінку споживачів, ..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


250 грн

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Поток клиентов из FACEBOOK и INSTAGRAM. Как зарабатывать с помощью социальных сетей


250 грн

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Складська логістика


750 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і практичні рекомендації з управління складським..

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT