Менеджмент і маркетинг

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Екологічний менеджмент та аудит


320.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Енергетичний менеджмент і аудит


230.00 грн.

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280.00 грн.

На складі

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Креативний менеджмент


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


340.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Маркетинг міжнародного туризму


320.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн.

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260.00 грн.

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Менеджмент та адміністративне управління


435.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


390.00 грн.

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


365.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


315.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 1


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


250.00 грн.

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Поток клиентов из FACEBOOK и INSTAGRAM. Как зарабатывать с помощью социальных сетей


250.00 грн.

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Стратегічний маркетинг


295.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні ко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250.00 грн.

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження


250.00 грн.

На складі

Книга є складовою частиною серії монографій, присвячених висвітленню теоретичних засад та практичних..

Управління рекламними проектами


340.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. ..

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT