Менеджмент

Logistics management


455 грн

На складі

This book reveals a basic knowledge of logistics activities that are presented in five chapters. In..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135 грн

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Аспекты логистики аварийно-спасательных подводных работ


240 грн

На складі

Рассмотрены вопросы теории и практики проведения аварийно-спасательным службами водного транспорта р..

Безпекоорієнтований розвиток інноваційно-інвестиційного виробництва


120 грн

На складі

Розглядаються методологічні підходи до оцінки безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-інвестиційно..

Екологічний менеджмент та аудит


380 грн

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Енергетичний менеджмент і аудит


420 грн

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Коммерческая работа на морском транспорте: логистический аспект


245 грн

На складі

Рассмотрены основные направления коммерческой деятельности на водном транспорте. Особое внимание уде..

Конкурентна розвідка у міжнародному бізнесі


265 грн

На складі

Конспект лекцій з курсу конкурентної розвідки у міжнародному бізнесі викладається в форматі, прийн..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280 грн

На складі

У монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Концепти управління розвитком онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації


450 грн

На складі

Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онла..

Концептуально-методологічні засади управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій


420 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних положень та практичних питань щодо забе..

Креативний менеджмент


410 грн

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Лідерство та керівництво: психологічний дискурс


250 грн

На складі

Монографія підготовлена для діючих та потенційних керівників та фахівців державної служби різних ран..

Міжнародний маркетинг


340 грн

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Маркетинг міжнародного туризму


340 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг: сучасні концепції та технології


545 грн

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Маркетинговий аудит


290 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості проведення маркетингового аудиту, завда..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


305 грн

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент та адміністративне управління


435 грн

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


530 грн

На складі

Посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотологію та ..

Менеджмент туристичної галузі


430 грн

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


370 грн

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120 грн

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Нормативні основи експлуатації водного транспорту: логістичний аспект


225 грн

На складі

Наведені основні нормативні і технічні терміни, визначення й поняття, що використовуються при експлу..

МЕНЕДЖМЕНТ

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT