Педагогіка та психологія

Історія педагогіки


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядається розвиток школи й освіти, діяльність та творча спадщина визначн..

Вікова фізіологія і валеологія


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст ..

Етнопедагогіка


145.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і р..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


215.00 грн.

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Неформальна освіта. Довідник-порадник для дорослих


125.00 грн.

На складі

Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у професійній діяльності - це відповід..

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)


290.00 грн.

На складі

У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принцип..

Педагогічна психологія. Лекції


130.00 грн.

На складі

У посібнику на основі досягнень сучасної психологічної науки систематизовано та представлено відомос..

Правова педагогіка


180.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та..

Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях


255.00 грн.

На складі

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання


210.00 грн.

На складі

Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної тол..

Психологія конфлікту


300.00 грн.

На складі

У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікац..

Психологія самореалізації особистості


400.00 грн.

На складі

У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самор..

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика


165.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику под..

Психологія управління соціальною організацією


130.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологіч..

Психология эмоционального интеллекта


240.00 грн.

На складі

В монографии представлены результаты исследования одного из малоизученных психологических феноменов ..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


195.00 грн.

На складі

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної психо..

Синергетична педагогіка


320.00 грн.

На складі

Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, ..

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT