Педагогіка та психологія

Психологія і педагогіка вищої школи


255 грн

На складі

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання


210 грн

На складі

Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної тол..

Психологія конфлікту


300 грн

На складі

У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікац..

Психологія професійного спілкування


255 грн

На складі

Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Психологія професійного спілкування» та приз..

Психологія самореалізації особистості


400 грн

На складі

У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самор..

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика


165 грн

На складі

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику под..

Психологія управління соціальною організацією


130 грн

На складі

У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологіч..

Психология эмоционального интеллекта


240 грн

На складі

В монографии представлены результаты исследования одного из малоизученных психологических феноменов ..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


195 грн

На складі

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної пси..

Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами арт-терапії


230 грн

На складі

Дана монографія є результатом багаторічного дослідження автором актуальної проблеми сучасної психол..

Секретный код няни, или Как самостоятельно найти хорошую няню?


210 грн

На складі

НЯНЯ – це цінна людина в родині! Кожна її дія або слово обов'язково залишить свій слід! Яким ві..

Синергетична педагогіка


320 грн

На складі

Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, ..

Соціальна геронтологія


185 грн

На складі

Людство завжди турбували проблеми старіння, які з’являються в останню стадію онтогенезу. Недарма г..

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів


335 грн

На складі

У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забезпечення, напрями та окремі методи і технол..

Соціальне і профільне самовизначення учнів


90 грн

На складі

Соціальне і профільне самовизначення учнів є головним завданням сучасної школи. Для його виконання м..

Социальная психология организации. Книга первая


720 грн

На складі

У книзі розглядається «соціальна психологія організації» як процес соціальної діяльності, спрямова..

Українська рельєфно-крапкова абетка у віршах для малят


390 грн

На складі

Ця книжка – спроба формування у дітей з глибокими порушеннями зору старшого дошкільного віку і молод..

Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез


275 грн

На складі

Висвітлені проблеми соціокультурних трансформацій філософсько-наукових пріоритетів постмодерну, гума..

Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства


150 грн

На складі

У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, пр..

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT