Педагогіка та психологія Тип видання монографія, довідник-порадник, науково-методичний п, навчально-методичний, навчальний посібник

Етнопедагогіка


270 грн

На складі

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і р..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


215 грн

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Неформальна освіта. Довідник-порадник для дорослих


125 грн

На складі

Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у професійній діяльності - це відповід..

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)


370 грн

На складі

У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принцип..

Правова педагогіка


295 грн

На складі

У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та..

Психологія і педагогіка вищої школи


420 грн

На складі

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання


210 грн

На складі

Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної тол..

Психологія самореалізації особистості


400 грн

На складі

У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самор..

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика


165 грн

На складі

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику под..

Психологія управління соціальною організацією


220 грн

На складі

У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологіч..

Психология эмоционального интеллекта


240 грн

На складі

В монографии представлены результаты исследования одного из малоизученных психологических феноменов ..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


195 грн

На складі

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної пси..

Синергетична педагогіка


340 грн

На складі

Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, ..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT