Право Формат 60х84/16

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


280.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


205.00 грн.

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Європейський вектор розвитку української митниці


450.00 грн.

На складі

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й У..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


260.00 грн.

На складі

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтелектуальна власність


240.00 грн.

На складі

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


380.00 грн.

На складі

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн.

На складі

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


340.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн.

На складі

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи


285.00 грн.

На складі

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процеду..

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування


270.00 грн.

На складі

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адмі..

Адміністративне право України


125.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


270.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії)


180.00 грн.

На складі

У монографії здійснено науковий аналіз основоположних засад адміністративного права України та країн..

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті


380.00 грн.

На складі

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема..

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні


260.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З..

Адміністративно-правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави


280.00 грн.

На складі

Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльн..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


230.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: сучасний стан і тенденції реалізації


440.00 грн.

На складі

Мета монографії полягає у репрезентації авторської ідеї щодо цілісного уявлення про адміністративно-..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


280.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


220.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


290.00 грн.

На складі

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


375.00 грн.

На складі

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід


500.00 грн.

На складі

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проан..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT