Право

Цивільно-процесуальні відносини: теоретичні аспекти


395.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних аспектів цивільно-процесуальних правовідн..

Эффект Квазимодо


670.00 грн.

На складі

Если юрист хорошо знает право, только право и ничего, кроме права, – он не знает и права. Эта книга ..

Якість адміністративно-процесуального законодавства: питання теорії та практики


260.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми якості адміністративно-процесуаль..

ECHR’s Jurisprudence in Digital Era


0.00 грн.

У виданні

Materials of the international scientific conference «ECHR’s Jurisprudence in Digital Era» are devot..

Marketing aspects of Legal Practice


0.00 грн.

У виданні

The manual includes material prepared in accordance with the topics of the course “Marketing Aspects..

Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади


0.00 грн.

У виданні

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад інформаційного забезпе..

Інцидентний і прямий доступ до конституційного суду України (в аспекті взаємозвʼязку цивільного судочинства та конституційного провадження)


0.00 грн.

У виданні

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних засад, форм взаємозвʼязку цивільного судоч..

Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади


0.00 грн.

У виданні

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правових відносин у сфері будівництва в ум..

Актуальні проблеми приватного права України


0.00 грн.

У виданні

Збірник наукових статей провіяних спеціалістів у сфері приватного права України присвячено ювілею ви..

Вибрані праці


0.00 грн.

У виданні

Книга являє собою систематизовану добірку праць доктора юридичних наук, про­фесора, академіка Націон..

Гражданское общество и развитие гражданского права


0.00 грн.

У виданні

Сборник научных статей известных зарубежных специалистов в области гражданского права посвящен юбиле..

Запобігання корупції


0.00 грн.

У виданні

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевог..

Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики


0.00 грн.

У виданні

Представлена монографія є спробою проведення системного аналізу засад здійснення та захисту суб’єкти..

Кримінальна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї


0.00 грн.

У виданні

Монографію присвячено комплексному дослідженню кримінальної відповідальності за порушення порядку в’..

Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки


0.00 грн.

У виданні

У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей, поданих на XXXІX Міжнародну історико..

Організаційно-правове забезпечення аналітичної роботи в системі МВС України (правоохоронний та безпековий аспекти)


0.00 грн.

У виданні

Монографія розкриває нормативно-правове регулювання та організаційне забезпечення аналітичної роботи..

Основи права: практичний курс


0.00 грн.

У виданні

Даний навчальний посібник підготовлений з метою ґрунтовного і глибокого освоєння студентами базових ..

Правове регулювання конфліктів в органах місцевого самоврядування


0.00 грн.

У виданні

Підручник підготовлений із використанням нормативних актів станом на 01 квітня 2019 р.На підставі за..

Реформування юридичної освіти: виклики часу


0.00 грн.

У виданні

Збірник наукових статей провідних фахівців у сфері освіти та педагогіки присвячено ювілею видатного ..

Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена питанням дослідженням організаційно-правових засад надання адміністративних по..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT