Право

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України


650.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості ..

Загальна теорія права


650.00 грн.

На складі

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зар..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


480.00 грн.

На складі

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


150.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300.00 грн.

На складі

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів


310.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних з ґрунто..

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень


240.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту ..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


365.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві


270.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, нормативних та прикладних аспектів звіль..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


520.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Конституційне право зарубіжних країн


620.00 грн.

На складі

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути кон..

Конституційне право України


450.00 грн.

На складі

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конст..

Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні


560.00 грн.

На складі

Монографію присвячено з’ясуванню сутності конституційного принципу рівності взагалі та у публічному ..

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти


250.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституцій-ного принципу рівності. Д..

Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження


465.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-прав..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


240.00 грн.

На складі

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору


300.00 грн.

На складі

В монографії з позицій сучасної науки конституційного права та практики досліджено конституційно-пра..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


220.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституційно-правовий статус закордонних українців


250.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним дослідженням особливостей конституційно-правового статусу закордонних украї..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


120.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні


240.00 грн.

На складі

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Криміналістика


170.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістика


680.00 грн.

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT