Право

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів


270 грн

На складі

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


370 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю


240 грн

На складі

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щ..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


240 грн

На складі

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Екологічне право України


380 грн

На складі

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Експертизи у кримінальному провадженні


380 грн

На складі

Науково-практичний посібник складається з тематичних розділів, в яких розглянуто організаційні основ..

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування


495 грн

На складі

У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних..

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України


650 грн

На складі

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості ..

Загальна теорія права


650 грн

На складі

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зар..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


480 грн

На складі

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


150 грн

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300 грн

На складі

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами: адміністративно-правовий аспект


220 грн

На складі

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – вдосконалення те..

Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці


315 грн

На складі

Хронологічно окреслено «шлях» субнаціональної тематики на прикладі зарубіжного і вітчизняного конт..

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів


310 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, пов’язаних з ґрунто..

Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю


420 грн

На складі

Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики Європейського суду з прав людини слід..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


365 грн

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Збірник ситуаційних задач зі службової діяльності та алгоритми дій працівників поліції щодо їх вирішення


280 грн

На складі

У збірнику розміщені ситуаційні задачі, які можуть виникати під час несення служби поліцейськими, ..

Зберігання та розпорядження майном, що перейшло у власність держави: митно-правовий аспект


360 грн

На складі

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-прикладної проблеми розпоряд..

Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві


270 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, нормативних та прикладних аспектів звіль..

Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві


235 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню наявних у процесуальній науці підходів до визначення ..

Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики


235 грн

На складі

Монографія присвячена актуальним проблемам зловживання процесуальними правами в адміністративному су..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


520 грн

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT