Право

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


190.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Криміналістична невербалістика


160.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її тео..

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів


420.00 грн.

На складі

Монографію присвячено сучасним науковим підходам до криміналістичного та оперативно-розшукового забе..

Кримінальне право зарубіжних країн


130.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України


450.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

Кримінальне право України. Особлива частина


680.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Кримінальне провадження на підставі угод


350.00 грн.

На складі

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регламентують інститут угод у кримінальном..

Кримінальний процесуальний кодекс України


1650.00 грн.

На складі

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизов..

Кримінально-виконавча психологія


600.00 грн.

На складі

Підручник підготовлено у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. В ньому предс..

Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств


720.00 грн.

На складі

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства ..

Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація


420.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспіль..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


235.00 грн.

На складі

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Кримінологічний вимір поліцейської діяльності в Україні


380.00 грн.

На складі

У монографії сформовано теоретичну концепцію кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності ш..

Міжнародне комерційне право


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України


250.00 грн.

На складі

У книзі досліджено міжнародно-правові засади проведення миротворчих операцій регіональними організац..

Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання


280.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання містоб..

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики


440.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирі..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн.

На складі

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Методи адміністративного права: питання теорії та практики


350.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню крізь призму людиноцентристської ідеології, змісту та..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Методика розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом


240.00 грн.

На складі

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Методика розслідування нападів на інкасаторів


360.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та праксеологічні питання методики розслідування нападів на інкас..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT