Право

Методологія сучасного правознавства


360.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного правознавства: його генез..

Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України


315.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів де..

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги


215.00 грн.

На складі

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових відно..

Німецька методика права


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Німецько-український словник юридичних термінів


850.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)


320.00 грн.

На складі

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозл..

Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків


335.00 грн.

На складі

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного закон..

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


800.00 грн.

На складі

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органі..

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України


1550.00 грн.

На складі

Науково-практичний коментар К одексу адміністративного судочинства України підготовлено з урахування..

Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико- методологічні основи


430.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в кримінальному п..

Незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів (кримінально-правові аспекти)


240.00 грн.

На складі

Розглядаються кримінально-правові аспекти незаконного поводження з аналогами підакцизних товарів: оз..

Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження


440.00 грн.

На складі

У монографії представлено авторську концепцію нормативності кримінального права як його первинної су..

Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності


620.00 грн.

На складі

Коментований довідник містить тематично систематизоване законодавство у галузі державної реєстрації ..

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект


125.00 грн.

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України


95.00 грн.

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Одноразове грубе порушення трудових обов’язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


260.00 грн.

На складі

Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов’язків в системі д..

Оптимізація і ефективність адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України


255.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань адміністративно-правового регулювання ш..

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України


375.00 грн.

На складі

У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Н..

Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи


280.00 грн.

На складі

У монографії визначено правову природу співробітництва органів судової влади України з інституціями ..

Оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації: проблеми теорії і практики


465.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем оскарження в адміністративному судочинстві рі..

Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні


200.00 грн.

На складі

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та о..

Основи земельного права України


150.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить основний матеріал, яким необхідно володіти при вивченні курсу ..

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини


195.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав люди..

Основи цивільного та сімейного права України


180.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT