Право

Кібернетична безпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади


485 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми адміністративного права України, яка має міжди..

Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації


170 грн

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементаці..

Конституційне право зарубіжних країн


620 грн

На складі

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути кон..

Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні


560 грн

На складі

Монографію присвячено з’ясуванню сутності конституційного принципу рівності взагалі та у публічному ..

Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження


465 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-прав..

Конституційно-правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору


300 грн

На складі

В монографії з позицій сучасної науки конституційного права та практики досліджено конституційно-пра..

Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування: досвід компаративного аналізу


345 грн

На складі

У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії та практики конституційно-правового забезп..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


250 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


120 грн

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Конституція України


175 грн

На складі

У виданні представлена Конституція України із змінами, внесеними згідно із Законами, станом на 01 сі..

Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного суда Азербайджана и Европейского суда по правам человека


350 грн

На складі

В книге на материалах практики Конституционного суда Азербайджанской Республики и Европейского суда ..

Контрольно-наглядова діяльність на досудовому розслідуванні: теорія та практика


440 грн

На складі

У монографії з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики, наукових дже..

Конфліктні та неконфліктні провадження в адміністративному процесі


250 грн

На складі

У монографії виконано комплексний аналіз системи адміністративних проваджень в Україні та її історич..

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні


240 грн

На складі

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Корінні народи: міжнародне право та законодавство України


220 грн

На складі

Розглянуто формування елементів визначення корінних народів у міжнародному праві та його доктрині. П..

Криміналістика


170 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістика


680 грн

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


190 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Криміналістична невербалістика


160 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її тео..

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів


420 грн

На складі

Монографію присвячено сучасним науковим підходам до криміналістичного та оперативно-розшукового забе..

Кримінальна відповідальність за безпосереднє втручання у забезпечення правопорядку


250 грн

На складі

Висвітлюються дискусійні аспекти криміналізації безпосереднього втручання в діяльність із забезпечен..

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України)


220 грн

На складі

У науково-практичному коментарі аналізуються склади злочинів, передбачених статтями 255, 2551, 2552,..

Кримінальне право зарубіжних країн


140 грн

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України


450 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT