Право

Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXХVІI Міжнародної історико-правової конференції, 14–17 вересня 2017 р.


315.00 грн.

На складі

У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей, поданих на XXXVІІ Міжнародну історик..

Патронатна служба


225.00 грн.

На складі

Підручник «Патронатна служба» є логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізь..

Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель


320.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної сис..

Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту


240.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як..

Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика


430.00 грн.

На складі

У монографії досліджено проблематику повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів з..

Повноваження слідчого судді


270.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рів..

Постижение права. Активация творческого мышления юриста


550.00 грн.

На складі

Поэт – он видит всеИ знает все –Добро и злоИ то, что посредине.Так считает автор-составитель этой не..

Посягання на життя державного чи громадського діяча: ретроспектива та компаративістика


290.00 грн.

На складі

Монографія є одним із перших у вітчизняній науці кримінального права спеціальним комплексним дослідж..

Права людини в національному та європейському контекстах


450.00 грн.

На складі

Без вступного слова та передісторій – тільки основне. Ця монографія виконана на кафедрі конституційн..

Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту


420.00 грн.

На складі

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної ..

Право інтелектуальної власності


180.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Прав..

Право в публічному управлінні


420.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ..

Право власності


240.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного ..

Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження


425.00 грн.

На складі

Монографія присвячена праву на репродуктивне відтворення, як окремому фундаментальному праву людини...

Право на свободу об’єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз


400.00 грн.

На складі

У монографії розглядається конституційне право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні в ..

Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України


380.00 грн.

На складі

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україн..

Право особи на доступ до публічної інформації: адміністративно-правове забезпечення і захист


390.00 грн.

На складі

Монографію присвячено актуальним проблемам становлення та розвитку національного законодавства у сфе..

Правове забезпечення цифрової економіки


285.00 грн.

На складі

У посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення дисципліни «Правове забезпечення цифрової ек..

Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій


250.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин у сфері допоміжних реп..

Правове регулювання державної служби


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики


450.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового ..

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження


365.00 грн.

На складі

У монографії проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення безпеки свідків у кримінальному пр..

Правове регулювання плати за землю в Україні


240.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню плати за землю в Україні. Досліджено сут..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT