Право

Кримінальне право України. Особлива частина


680 грн

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Кримінальне провадження на підставі угод


350 грн

На складі

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регламентують інститут угод у кримінальном..

Кримінальний процесуальний кодекс України


1850 грн

На складі

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизов..

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини


1850 грн

На складі

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України узагальнено ..

Кримінально-виконавча психологія


600 грн

На складі

Підручник підготовлено у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. В ньому предс..

Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств


720 грн

На складі

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства ..

Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація


440 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспіль..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


235 грн

На складі

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Кримінологічний вимір поліцейської діяльності в Україні


380 грн

На складі

У монографії сформовано теоретичну концепцію кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності ш..

Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство


260 грн

На складі

У монографії розкрито окремі особливості ліквідаційної процедури як заключної процедури банкрутства,..

Латинська мова для юристів


370 грн

На складі

Підручник покликаний полегшити працю викладача і студента, а також інтенсифікувати навчальний п..

Людиноцентричні та аксіологічні аспекти тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства


365 грн

На складі

Монографія присвячена визначенню крізь призму правових цінностей та філософії людиноцентризму концеп..

Міжнародні стандарти державного управління


105 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Міжнародне комерційне право


160 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України


250 грн

На складі

У книзі досліджено міжнародно-правові засади проведення миротворчих операцій регіональними організац..

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики


440 грн

На складі

У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирі..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250 грн

На складі

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Методи адміністративного права: питання теорії та практики


350 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню крізь призму людиноцентристської ідеології, змісту та..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Методика розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом


240 грн

На складі

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Методика розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку: наукові та праксеологічні засади


400 грн

На складі

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища – розслідуванню кримінальних прав..

Методика розслідування нападів на інкасаторів


360 грн

На складі

У монографії досліджено теоретичні та праксеологічні питання методики розслідування нападів на інкас..

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави


140 грн

На складі

Відповідно до навчального плану ряд питань курсу виноситься на самостійне опрацювання.Підготовку до ..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT