Право

Методологія сучасного правознавства


360 грн

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного правознавства: його генез..

Механізм забезпечення захисту конкуренції в Україні: адміністративно-правовий аспект


270 грн

На складі

Монографія присвячена проблематиці покращення адміністративно-правового механізму забезпечення захи..

Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України


320 грн

На складі

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів де..

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги


215 грн

На складі

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових відно..

Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні: виклики міжнародної інтеграції


440 грн

На складі

У монографії досліджуються засоби модернізації правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Ук..

Морське право


220 грн

На складі

Розглянуто міжнародно-правове регулювання безпеки мореплавства та охорони навколишнього морського се..

Німецька методика права


150 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Німецько-український словник юридичних термінів


850 грн

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)


320 грн

На складі

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозл..

Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків


335 грн

На складі

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного закон..

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


850 грн

На складі

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органі..

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України


1550 грн

На складі

Науково-практичний коментар К одексу адміністративного судочинства України підготовлено з урахування..

Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико- методологічні основи


430 грн

На складі

У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в кримінальному п..

Негласні слідчі (розшукові) дії


220 грн

На складі

У навчально-наочному посібнику «Негласні слідчі (розшукові) дії» розкрито питання щодо підстав прове..

Негласні слідчі (розшукові) дії


380 грн

На складі

Науково-практичний посібник «Негласні слідчі (розшукові) дії» розкриває правову природу, зміст та за..

Незаконні дії щодо комерційно цінної інформації з обмеженим доступом: кримінально-правове пізнання


265 грн

На складі

Монографія є одним із перших у вітчизняній науці кримінального права спеціальним комплексним дослідж..

Незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів (кримінально-правові аспекти)


250 грн

На складі

Розглядаються кримінально-правові аспекти незаконного поводження з аналогами підакцизних товарів: оз..

Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження


440 грн

На складі

У монографії представлено авторську концепцію нормативності кримінального права як його первинної су..

Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності


620 грн

На складі

Коментований довідник містить тематично систематизоване законодавство у галузі державної реєстрації ..

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект


125 грн

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні


190 грн

На складі

У монографії проведено системний аналіз обмежень та заборон як засобів запобігання адміністративним ..

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України


95 грн

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Одноразове грубе порушення трудових обов’язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


280 грн

На складі

Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов’язків в системі д..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT