Право

Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики


590.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретико-правових і практичних проблем визначення як сутності пра..

Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу


195.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню правового статусу арбітра міжнародного комерційного а..

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период


550.00 грн.

На складі

В сборник включены научные статьи ведущих цивилистов Украины, Казахстана, других зарубежных государс..

Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України


260.00 грн.

На складі

У монографії комплексно досліджується правопорядок в сфері національної безпеки на основі сучасних у..

Праксеологія парламентського контролю: порівняльно-аналітичне дослідження


300.00 грн.

На складі

Наведена монографія присвячена дослідженню сутності і змісту суспільних відносин, які виникають в пр..

Принципи діяльності адміністративного суду в Україні в аспекті імплементації європейських стандартів судочинства


510.00 грн.

На складі

Монографія присвячена діяльності адміністративного суду як суб’єкта права в умовах євроінтеграції. П..

Природноресурсове право України


545.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Провадження в справах про проступки


295.00 грн.

На складі

У роботі визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки.Обґрунтовується, що цю юрид..

Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи


550.00 грн.

На складі

У монографії викладено систему наукових положень та обґрунтовано наукові результати в галузі криміно..

Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів


390.00 грн.

На складі

Навчальний посібник буде корисним для співробітників податкової міліції та інших правоохоронних орга..

Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами


215.00 грн.

На складі

Монографію присвячено дослідженню психологічних аспектів розвитку професійно важливих якостей праців..

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування


280.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних з..

Процесуальне діловодство


200.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Процесуальне діловодство» має на меті надати ґрунтовні знання не тіль..

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії


565.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, я..

Психофізіологічна діагностика особистості


170.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання психофізіологічної діаг..

Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика


320.00 грн.

На складі

У монографії на основі аналізу сучасних досягнень юридичної науки, адміністративного законодавства з..

Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади


440.00 грн.

На складі

Монография посвящена исследованию сущности механизма публичного управления в сфере использования при..

Публічне управління у сфері приватизації в Україні: адміністративно-правові засади


390.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад публічного управління ..

Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект


480.00 грн.

На складі

Монографію присвячено аналізу наукових джерел та розробок, узагальненню правозастосовної практики пр..

Реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні


260.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретично-правових і практичних проблем реалізації права на безпе..

Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-правові засади


440.00 грн.

На складі

Роботу присвячено дослідженню проблем реалізації фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграц..

Регулятивні правовідносини: приватно-правовий та публічно-правовий виміри


380.00 грн.

На складі

Монографія присвячена проблемним питанням теорії регулятивних правовідносин з погляду приватноправов..

Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів


380.00 грн.

На складі

Досліджуються шляхи та способи оновлення цивільного законодавства України. Аналізуються проблеми удо..

Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції


425.00 грн.

На складі

В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митн..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT