Право

Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів


635 грн

На складі

У монографії представлено результати наукових досліджень вчених Києва, Львова, Одеси, Харкова та Хм..

Оптимізація і ефективність адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України


255 грн

На складі

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань адміністративно-правового регулювання ш..

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України


375 грн

На складі

У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Н..

Організаційно-правові засади становлення та діяльності міліції незалежної України


270 грн

На складі

У монографії на підставі аналізу наукової літератури, архівних матеріалів, нормативно-правових актів..

Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи


280 грн

На складі

У монографії визначено правову природу співробітництва органів судової влади України з інституціями ..

Оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації: проблеми теорії і практики


465 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем оскарження в адміністративному судочинстві рі..

Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні


200 грн

На складі

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та о..

Основи земельного права України


150 грн

На складі

Навчально-методичний посібник містить основний матеріал, яким необхідно володіти при вивченні курсу ..

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини


195 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав люди..

Основи соціально-натуралістичної юриспруденції та кримінології


150 грн

На складі

У світлі соціального натуралізму автором здійснюється пошук відповіді на «вічні» питання: що є ..

Основи цивільного та сімейного права України


180 грн

На складі

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ..

Основи юриспруденції


410 грн

На складі

Пропонований підручник з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції» підготовлено з урахуванням дос..

Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика


340 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню особливостей кримінального процесуального доказування..

Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах


285 грн

На складі

У монографії розглядаються питання, пов’язані з прокурорським наглядом за додержанням прав і свобод ..

Осудність (кримінально-правові аспекти)


250 грн

На складі

У роботі висвітлюються кримінально-правові аспекти осудності як ознаки суб’єкта кримінального правоп..

Пам’ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги


110 грн

На складі

Практичний посібник містить систематизовану інформацію про основні алгоритми дій поліцейських з нада..

Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXХVІI Міжнародної історико-правової конференції, 14–17 вересня 2017 р.


315 грн

На складі

У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей, поданих на XXXVІІ Міжнародну історик..

Патронатна служба


225 грн

На складі

Підручник «Патронатна служба» є логічним продовженням започаткованого юридичним факультетом Запорізь..

Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель


320 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної сис..

Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту


240 грн

На складі

Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як..

Переговори і медіація: підручник для підготовки професійного переговірника


800 грн

На складі

Ця книга – перший підручник для підготовки майбутніх професійних переговірників, в основу якого лі..

Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика


430 грн

На складі

У монографії досліджено проблематику повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів з..

Повноваження слідчого судді


270 грн

На складі

Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рів..

Політико-модернізаційні виміри формування та реалізації судово-правової політики


270 грн

На складі

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку юридичної науки та правоохоронної практики дос..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT