Право

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах


455.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» й підготовлений з урах..

Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом


320.00 грн.

На складі

У монографії здійснено комплексне дослідження з метою розв’язання низки теоретичних і практичних про..

Систематизація адміністративного законодавства в сфері охорони здоров’я в Україні: теорія, досвід та перспективи


380.00 грн.

На складі

У монографії подається авторська концепція систематизації адміністративного законодавства у сфері ох..

Систематизація муніципального законодавства: український досвід


390.00 грн.

На складі

У монографії автор аналізує український досвід систематизації муніципального законодавства у цілому ..

Складові успіху у кримінальному процесі


850.00 грн.

На складі

Це друге видання, доповнене та об’єднане з двох частин бестселеру «Складові успіху у кримінальному п..

Службове право України: словник термінів


645.00 грн.

На складі

У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія зі службового права України, яка може ..

Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні


280.00 грн.

На складі

Монографію присвячено вирішенню наукового завдання щодо проведення конституційно-правового досліджен..

Соціологія права (в схемах та визначеннях)


170.00 грн.

На складі

Посібник, що пропонується, подано у формі компактних схем, визначень, тестів та словника термінів, я..

Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України


255.00 грн.

На складі

У монографічному дослідженні розкриваються проблеми здійснення спеціального досудового розслідування..

Спеціальне кримінальне провадження в Україні


420.00 грн.

На складі

В оновленому науково-практичному посібнику з позицій забезпечення верховенства права, змагальності с..

Становлення та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1991 рр.)


190.00 грн.

На складі

У монографії зроблено комплексний аналіз нормативно-правової бази та наукових праць, який дозволив в..

Стимули як засіб підвищення результативності діяльності публічних службовців: правовий аспект


120.00 грн.

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз основних положень сучасної вітчизняної доктрини щодо р..

Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки


130.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику коротко викладено загальнотеоретичні положення експертології, такт..

Судовий допит


290.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику розглянуто процесуальні, методичні і тактичні аспекти прямого, перех..

Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні


220.00 грн.

На складі

У монографії проаналізовано поняття та види судових прецедентів і їх місце в системі права зарубіжни..

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень


380.00 грн.

На складі

У підручнику «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» послідовно викладе..

Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності


220.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуті тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшу..

Теорія держави і права: підготовка до державної атестації


215.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику автори розглянули питання щодо підготовки до заліку, екзамену, а також держа..

Теорія правозастосування


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання теоретичних і практичних аспектів правозастосув..

Теорія примусу у службовому праві


420.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню історико-теоретичних та праксеологічних проблем реалі..

Теорія принципів адміністративно-процедурного права


410.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних проблем застосування принципів адміністра..

Теорія та практика реалізації адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення


250.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню теорії та практики реалізації адміністративних процедур в сфері со..

Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу


420.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади адаптації соціального законодавства України д..

Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником


265.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань кримінальної відповідальності за ненада..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT