Право

Постижение права. Активация творческого мышления юриста


680 грн

На складі

Поэт – он видит всеИ знает все –Добро и злоИ то, что посредине.Так считает автор-составитель этой не..

Посягання на життя державного чи громадського діяча: ретроспектива та компаративістика


290 грн

На складі

Монографія є одним із перших у вітчизняній науці кримінального права спеціальним комплексним дослідж..

Початок кримінального провадження. Поради адвоката


180 грн

На складі

Книга, яку Ви тримаєте в руках, допоможе Вам швидко зорієнтуватися та діяти ефективно у ситуаці..

Права людини в Україні


190 грн

На складі

Успішне вивчення курсу «Права людини в Україні» передбачає засвоєння студентами лекційного матеріал..

Права людини та їх захист у сучасних реаліях


220 грн

На складі

Навчальний посібник присвячений правовим аспектам прав людини.Посібник дозволяє сформувати комплекс..

Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту


420 грн

На складі

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної ..

Право інтелектуальної власності


180 грн

На складі

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Прав..

Право в публічному управлінні


420 грн

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ..

Право власності


240 грн

На складі

Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного ..

Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження


425 грн

На складі

Монографія присвячена праву на репродуктивне відтворення, як окремому фундаментальному праву людини...

Право на свободу об’єднання у політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз


400 грн

На складі

У монографії розглядається конституційне право на свободу об'єднання у політичні партії в Україні в ..

Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України


420 грн

На складі

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україн..

Право особи на доступ до публічної інформації: адміністративно-правове забезпечення і захист


390 грн

На складі

Монографію присвячено актуальним проблемам становлення та розвитку національного законодавства у сфе..

Право приватної власності в інформаційному суспільстві: теорія і практика


540 грн

На складі

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом права приватної..

Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві


275 грн

На складі

У монографії досліджується правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинс..

Правова педагогіка


180 грн

На складі

У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та..

Правове забезпечення цифрової економіки


285 грн

На складі

У посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення дисципліни «Правове забезпечення цифрової ек..

Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій


250 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин у сфері допоміжних реп..

Правове регулювання вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин: етимологія, ґенеза, практика


395 грн

На складі

У монографії осмислено поняття, сутність, зміст спорів у сфері публічно-правових відносин як предмет..

Правове регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів в Україні


275 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання діяльності позабюджетних держа..

Правове регулювання державної служби


120 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики


450 грн

На складі

Монографію присвячено комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань правового ..

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження


365 грн

На складі

У монографії проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення безпеки свідків у кримінальному пр..

ПРАВО

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT