Право Палітурка м’яка

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


205.00 грн.

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Адміністративне право України


125.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії)


180.00 грн.

На складі

У монографії здійснено науковий аналіз основоположних засад адміністративного права України та країн..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


220.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


220.00 грн.

На складі

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


270.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


150.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


120.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Криміналістика


170.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


190.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Кримінальне право зарубіжних країн


130.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України


450.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

Кримінальне провадження на підставі угод


350.00 грн.

На складі

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регламентують інститут угод у кримінальном..

Міжнародне комерційне право


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги


215.00 грн.

На складі

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових відно..

Німецька методика права


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект


125.00 грн.

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за законодавством України


95.00 грн.

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України


375.00 грн.

На складі

У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Н..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT