Право Палітурка м’яка

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


205 грн

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади


435 грн

На складі

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад інформаційного забез..

Адміністративне право України


125 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії)


180 грн

На складі

У монографії здійснено науковий аналіз основоположних засад адміністративного права України та країн..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


220 грн

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


220 грн

На складі

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


270 грн

На складі

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


150 грн

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


160 грн

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


120 грн

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Криміналістика


170 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


190 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Кримінальне право зарубіжних країн


140 грн

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України


450 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального пр..

Кримінальне провадження на підставі угод


350 грн

На складі

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регламентують інститут угод у кримінальном..

Міжнародні стандарти державного управління


105 грн

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Міжнародне комерційне право


160 грн

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави


140 грн

На складі

Відповідно до навчального плану ряд питань курсу виноситься на самостійне опрацювання.Підготовку до ..

Модернiзацiя цивiльного законодавства у сферi надання медичноi допомоги


215 грн

На складі

У новiй монографiї, присвяченiй дослiдженню приватноправового регулювання особистих немайнових відно..

Німецька методика права


150 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект


125 грн

На складі

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «..

2000-2022. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT