Право Тип видання навчальний посібник

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


280.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Історія вчень про державу і право


340.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Адміністративне право України


125.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


290.00 грн.

На складі

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Екологічне право України


380.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


365.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Методологія сучасного правознавства


360.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного правознавства: його генез..

Німецька методика права


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)


320.00 грн.

На складі

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозл..

Право в публічному управлінні


420.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ..

Право власності


240.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного ..

Правове регулювання державної служби


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Природноресурсове право України


545.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів


390.00 грн.

На складі

Навчальний посібник буде корисним для співробітників податкової міліції та інших правоохоронних орга..

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування


280.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних з..

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах


455.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» й підготовлений з урах..

Теорія держави і права: підготовка до державної атестації


215.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику автори розглянули питання щодо підготовки до заліку, екзамену, а також держа..

Теорія правозастосування


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання теоретичних і практичних аспектів правозастосув..

Цивільне право України. Частина 1


330.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Цивільне право України. Частина 2


310.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Запобігання корупції


0.00 грн.

У виданні

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевог..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT