Публічне управління та адміністрування

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи


285.00 грн.

На складі

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процеду..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


380.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністру..

Міжнародні стандарти державного управління


105.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн.

На складі

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Менеджмент та адміністративне управління


435.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Право в публічному управлінні


420.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держ..

Правове регулювання державної служби


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)


120.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Публічне адміністрування газовидобувної галузі України


250.00 грн.

На складі

Монографію присвячено висвітленню основних засад реалізації публічного адміністрування газовидобувно..

Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика


320.00 грн.

На складі

У монографії на основі аналізу сучасних досягнень юридичної науки, адміністративного законодавства з..

Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку


650.00 грн.

На складі

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розк..

Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади


440.00 грн.

На складі

Монография посвящена исследованию сущности механизма публичного управления в сфере использования при..

Публічне управління у сфері приватизації в Україні: адміністративно-правові засади


390.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад публічного управління ..

Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади


0.00 грн.

У виданні

Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад інформаційного забезпе..

Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки


0.00 грн.

У виданні

У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей, поданих на XXXІX Міжнародну історико..

Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена питанням дослідженням організаційно-правових засад надання адміністративних по..

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT