Технічні науки та електрична інженерія

Основи метрології та електричних вимірювань


430 грн

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи метрології та метрологічна діяльність


415 грн

На складі

Підручник містить основи метрології, положення щодо фізичних величин і одиниць, всі складові сучасно..

Основи стандартизації та сертифікації


285 грн

На складі

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповід..

Основи теорії невизначеності вимірювань


85 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Плоские кривые в природе и технике


155 грн

На складі

Розглянуто плоскі криві, які знаходять практичне застосування в різних областях людської діяльност..

Пошук фізичних закономірностей


170 грн

На складі

Перша частина посібника містить методичні матеріали, що забезпечують проведення занять вступного ф..

Практикум з матеріалознавства


365 грн

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Проєктування стаціонарних парових турбін. Частина 1. Розрахунок одноциліндрових турбін


170 грн

На складі

Розглянуто основні етапи розрахунку одноциліндрових парових турбін. Наведено приклади формування в..

Проєктування стаціонарних парових турбін. Частина 2. Розрахунок багатоциліндрових турбін


185 грн

На складі

Розглянуто основні етапи розрахунку багатоциліндрових парових турбін. Наведено приклади формування..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


415 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


505 грн

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл


430 грн

На складі

У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із ..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами


295 грн

На складі

У посібнику викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних елект-ричних кіл та кі..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


350 грн

На складі

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола


640 грн

На складі

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійни..

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами


495 грн

На складі

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами..

Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств


915 грн

На складі

В підручнику розглянуте технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств у послідовнос..

Технологічне обладнання консервних заводів


235 грн

На складі

У підручнику описано технологічне обладнання консервних ви робництв за останніми досягненнями науки ..

Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів


355 грн

На складі

У підручнику розглянуто процеси газотермічного та вакуумно-конденсаційного напилення покриттів. Висв..

Технологія напилення покриттів


380 грн

На складі

Підручник розглядає процеси газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення покриттів. Він охо..

Электротехника с основами электроники


220 грн

На складі

В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, элек..

ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT