Технічні науки та електрична інженерія Палітурка тверда

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190 грн

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ


150 грн

На складі

Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітич..

Використання техніки в агропромисловому комплексі


230 грн

На складі

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з..

Водіння легкового автомобіля


430 грн

На складі

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Гідравліка


415 грн

На складі

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами п..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


285 грн

На складі

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Дискретні моделі форм технічних об’єктів


370 грн

На складі

Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм технічних об’єктів. Розглянуті осо..

Допуски і посадки. Частина І


210 грн

На складі

Навчальний посібник до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, системи якості», «Взаємозамі..

Електричні апарати


755 грн

На складі

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електроніка і мікросхемотехніка


425 грн

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Матеріалознавство


435 грн

На складі

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування..

Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум


245 грн

На складі

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та пр..

Митний контроль та експертиза товарів


285 грн

На складі

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Наноматеріалознавство


335 грн

На складі

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підгот..

Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань


310 грн

На складі

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик якості вим..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295 грн

На складі

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Основи метрології та електричних вимірювань


430 грн

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи стандартизації та сертифікації


285 грн

На складі

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповід..

Основи теорії невизначеності вимірювань


85 грн

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Практикум з матеріалознавства


365 грн

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


415 грн

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


505 грн

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл


430 грн

На складі

У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із ..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT