Туризм та готельна справа Палітурка тверда

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


485 грн

На складі

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Маркетинг міжнародного туризму


320 грн

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


275 грн

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Організація екскурсійних послуг


380 грн

На складі

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матері..

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності


205 грн

На складі

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності» розроблений відпо..

Основи круїзного туроперейтингу


190 грн

На складі

В навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та організаційно правові основи туроперейтингу,..

Основи туризмології


220 грн

На складі

У навчальному посібнику визначено сутність туризму як феномену суспільного розвитку, подано концеп..

Рекреалогія


330 грн

На складі

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки,..

Туризм і природно-рекреаційний потенціал


150 грн

На складі

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері туристичних послуг при плануванні р..

Туристичне країнознавство


550 грн

На складі

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (прир..

Туристичне країнознавство


305 грн

На складі

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан ек..

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)


270 грн

На складі

Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT