Туризм та готельна справа Тип видання навчальний посібник

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


485 грн

На складі

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


275 грн

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності


205 грн

На складі

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності» розроблений відпо..

Основи круїзного туроперейтингу


190 грн

На складі

В навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та організаційно правові основи туроперейтингу,..

Туристичне країнознавство


305 грн

На складі

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан ек..

Туристичне країнознавство


550 грн

На складі

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (прир..

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)


270 грн

На складі

Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм..

2000-2021. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT